Triển lãm tại Hồng Kông: Tranh Trung Quốc

Ngày 05/4/2013, Triển lãm tại Hồng Kông: Tranh Trung Quốc

Zhang Daqian

Drunken Dance, 1951

110 x 55 cm

Estimate: HK $ 7.000.000 – 9.000.000

Jiang Zhaohe

Harmony the Strings, 1939

99.5 x 62 cm

Estimate: HK $ 1.200.000 – 1.800.000

Lin Fengmian

The Battle Fiery Red Cliffs

68,5 x 67,1 cm

Estimate: HK $ 3.000.000 – 5.000.000

Với hơn 300 bức tranh tinh tế của các nghệ sĩ hiện đại của Trung Quốc, có tác phẩm nổi bật từ các giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp của các bậc thầy như Zhang Daqian, Qi Baishi, Huang Binhong, Changshuo Wu và Lin Fengmian.

Theo sothebys.com

Thêm bình luận