Thủ tục đăng ký mua – bán tài sản đấu giá

THỦ TỤC

ĐĂNG KÝ MUA – BÁN TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

 

Mọi tài sản không bị pháp luật cấm lưu thông trên thị trường đều có thể là đối tượng của các phiên đấu giá như: Vật tư-máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nhà và quyền sử dụng đất, giấy tờ có giá, đồ cổ, tranh ảnh…/.

 

ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC – KHÁCH HÀNG CÓ TÀI SẢN CẦN BÁN ĐẤU GIÁ

 

Trong mọi trường hợp khách hàng có tài sản bán đấu giá phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp đối với quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc quyền được bán tài sản trước pháp luật và người mua được tài sản.

 

· Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ pháp lý của tài sản cần bán;

· Quyết định bán, biên bản xác định giá hoặc chứng thư thẩm định giá;

· Liên hệ trực tiếp hoặc qua điện thoại, mail…để tiến hành thỏa thuận, đàm phán với Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam (VNA.,PAC) về các nội dung và mong muốn của khách hàng khi bán đấu giá tài sản như: thời gian thực hiện, các chi phí phải trả, phương thức thanh toán, cách thức quản lý tài sản trong thời gian chuẩn bị tổ chức đấu giá…;

· Ký Hợp đồng bán đấu giá tài sản với Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam (VNA.,PAC);

· Khách hàng sẽ nhận được thông báo cụ thể về kế hoạch triển khai thực hiện bán đấu giá theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội về đấu giá tài sản.

 

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU MUA TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

 

Các khách hàng quan tâm đến tài sản bán đấu giá liên hệ trực tiếp hoặc qua điện thoại, email …với Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam (VNA.,PAC) để đăng ký đấu giá.

Thủ tục đăng ký xem tài sản gồm:

  • CMND (nếu khách hàng là cá nhân);
  • Giấy giới thiệu, và ĐKKD (nếu khách hàng là đơn vị, tổ chức);

Thủ tục đăng ký đấu giá gồm:

  • Đơn đăng ký đấu giá có xác nhận đã xem hiện trạng tài sản bán đấu giá (theo mẫu);
  • Phiếu thu tiền đặt trước hoặc chứng từ chuyển khoản;
  • CMND và/ hoặc ĐKKD (bản sao chứng thực);
  • Giấy ủy quyền nếu đại diện pháp luật của đơn vị không trực tiếp tham gia đấu giá;
  • Giấy phép hành nghề theo yêu cầu đối với từng tài sản cụ thể (nếu có);
  • Hộ khẩu (bản sao chứng thực ), nếu tài sản bán đấu giá là bất động sản;

 

Đối với những cuộc đấu giá mang tính chuyên biệt (bán đấu giá các loại hàng hoá có điều kiện như: súng săn, máy công cụ chuyên ngành….) khách hàng đăng ký đấu giá phải đảm bảo các điều kiện theo pháp luật quy định đối với từng tài sản cụ thể.

Thêm bình luận