THÔNG BÁO Mời tham gia đấu giá tài sản của Công ty Điện lực Quảng Trị

  1. THÔNG BÁO
  2. BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tên tài sản đấu giá: Lô hàng vật tư thiết bị, công tơ và tài sản cố định bán thanh lý

Người có tài sản, nguồn gốc pháp lý của tải sản đấu giá: Là các loại vật tư thiết bị, công tơ và tài sản cố định thu hồi hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, kém mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng của Công ty Điện lực Quảng Trị.

Giá khởi điểm: 602.213.804 đồng (Đã bao gồm thuế GTGT).

( Bằng chữ: Bốn tỷ sáu trăm linh hai triệu hai trăm mười ba nghìn tám trăm linh bốn đồng)

Tiền đặt trước đấu giá: 460.000.000 đổng ( Bốn trăm sáu mươi triệu đồng)

Bước giá đấu giá, hình thức và phương thức đấu giá:

Bước giá đấu giá: 5.000.000 đồng;

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng tham khảo Quy chế đấu giá trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: www.daugiaviet.vn/ daugiaso5.vn; và website: daugiavietnam.vn;

Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 08h00 ngày 25/11/2021 đến 16h00 ngày 02/12/2021(giờ hành chính, trừ ngày nghỉ, ngày lễ). Hồ sơ tham gia đấu giá được nộp tại văn phòng Công ty số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, chậm nhất đến 16h00 ngày 02/12/2021.

Điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá: Có giấy ĐKKD ngành nghề phù hợp, có Giấy phép quản lý chất thải nguy hại có địa bàn hoạt động và mã chất thải phù hợp, bao gồm các mã: 19 02 05; 17 06 02 (giấy phép còn hiệu lực ít nhất 06 tháng kể từ ngày tổ chức đấu giá); Người đến mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải có giấy ủy quyền (nếu không phải là người đại diện theo pháp luật). Khách hàng nộp đủ hồ sơ tiến hành đăng ký tham gia đấu giá trên website đấu giá trực tuyến, hạn cuối đến 17h00 ngày 02/12/2021 (giờ hành chính, trừ ngày nghỉ, lễ). Hồ sơ được nộp (02 bộ) là bản chứng thực trong vòng 06 tháng, phải có bản gốc để đối chiếu.

Xem tài sản: Ngày 29/11/2021 và ngày 30/11/2021 (từ 9h00 đến 11h00) tại Tại các kho của Công ty Điện lực Quảng Trị.Chuyển khoản tiền đặt trước đấu giá: từ ngày 01/12/2021 đến ngày 02/12/2021 (Báo có giờ hành chính) theo địa chỉ:

Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam

Số tài khoản: 118 00271 1832 mở tại Vietinbank – CN TP Hà Nội

Nội dung:“Tên đơn vị – nộp tiền đấu giá tài sản của Điện lực Quảng Trị

Thời gian, địa điểm đấu giá trực tuyến: tại Trang điện tử đấu giá trực tuyến: daugiaviet.vndaugiaso5.vn

Thời gian bắt đầu từ 08h30 đến 09h30 ngày 04/12/2021

 (Trường hợp có sự thay đổi về thời gian bắt đầu cuộc đấu giá trực tuyến, Công ty sẽ thông báo đến các khách hàng đủ điều kiện đấu giá được biết qua Email hoặc điện thoại mà khách hàng đã cung khi đăng ký tài khoản trên website đấu giá trực tuyến)

văn phòng số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 

Hotline: 0976 448 446 / Điện thoại: 024.39842728.

Email: [email protected]

<Bấm vào để tải hồ sơ>

Thêm bình luận