THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quốc Oai; Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam xin thông báo tới các tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại:  ĐG1; ĐG2; ĐG6 – Khu đất dịch vụ Sài Sơn (Phục vụ GPMB dự án khu đô thị mới tại lô đất N1+N3 thuộc khu đô thị Quốc Oai), huyện Quốc Oai.

Danh mục các thửa đất tổ chức đấu giá:

– Khu ĐG1 gồm 04 thửa là : từ ĐG1-04 đến thửa ĐG1-07, diện tích các thửa từ khoảng 97,33 m2 đến 217,93 m

– Khu ĐG2 gồm 03 thửa là : từ ĐG2-08 đến thửa ĐG2-10, diện tích các thửa từ khoảng 84,33 m2 đến 125,44 m

– Khu ĐG6 gồm 07 thửa là : từ ĐG6-11 đến thửa ĐG6-17, diện tích các thửa từ khoảng 91,0 m2 đến 100,0 m

Giá khởi điểm, bước giá, phí tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá của các thửa đất:

– Giá khởi điểm từ ĐG1-04 đến thửa ĐG1-07: 24.900.000 đồng/m (Hai mươi bốn triệu chín trăm nghìn đồng trên một mét vuông)

– Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng /thửa đất (Hai trăm năm mươi triệu đồng trên một thửa đất)

– Giá khởi điểm từ ĐG2-08 đến thửa ĐG2-10; từ ĐG6-11 đến thửa ĐG6-17: 13.300.000 đồng/m2 (Mười ba triệu, ba trăm nghìn đồng trên một mét vuông)

– Tiền đặt trước: 170.000.000 đồng /thửa đất (Một trăm bảy mươi triệu đồng trên một thửa đất)

– Bước giá: 100.000 đồng/m (Một trăm nghìn đồng trên một mét vuông)

– Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng /thửa đất (Năm trăm nghìn đồng trên một thửa đất)

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, nộp tiền đặt trước, xét duyệt điều kiện, địa điểm tổ chức đấu giá:

– Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 25/3/2020 đến 07/5/2020 (giờ hành chính). Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm tới Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai chậm nhất là 17h00 ngày 07/5/2020. Các trưởng hợp sau 17h00 ngày 07/5/2020, Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai sẽ không tiếp nhận.

– Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 06/5/2020 và ngày 07/5/2020 (giờ hành chính). Các trường hợp nộp tiền sau 17h00 ngày 07/5/2020 sẽ không được công nhân.

– Thời gian xét duyệt điều kiện người tham gia đấu giá: ngày 08/5/2020 tại Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai

– Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 14h00 ngày 09/5/2020 (Chiều Thứ 7).

– Cách khách hàng đã mua hồ sơ theo Thông báo số 36/TB-PTQĐ ngày 23/3/2020 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quốc Oai, có thể với liên hệ với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quốc Oai hoặc Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

– Các nội dung khác tại Thông báo số 36/TB-PTQĐ ngày 23/3/2020 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quốc Oai không bị điều chỉnh sẽ tiếp tục có hiệu lực

– Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại Hội trường UBND huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

– Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quốc Oai. Điện thoại: 0243.394.1993. (Mr. Công: 0973.191.308)

– Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam. Điện thoại: 0243.984.2728. (Mr. Tuấn: 0987.467.219)

Thêm bình luận