THÔNG BÁO Mời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Thụy Lôi , huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

THÔNG BÁO

Mời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Thụy Lôi , huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Thụy Lôi thông báo mời đấu giá: Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ đến các hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo qui định pháp luật tham gia đấu giá.

–   Tổng diện tích khu đất đấu giá: 9.932,8 m2, bao gồm:  100 suất đất.

–   Diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, phí tham gia (chi tiết tại bằng kê đính kèm thông báo này).

1. Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 11/11/2021 (giờ hành chính, trừ ngày nghỉ) tại trụ sở UBND xã Thụy Lôi và tại Văn phòng Công ty Đấu giá Việt Nam – Số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

2. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá công khai, trực tiếp bằng bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian thăm thực địa: Từ Ngày 01/11/2021 đến ngày 04/11/2021 (khách hàng có thể chủ động đi thăm thực địa ngoài thời gian qui định trên)

4. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá

– Khách hàng chủ động chuyển khoản tiền đặt trước hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty đấu giá từ ngày 10/11/2021 đến hết ngày 11/11/2021. Khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá, khách hàng phải photo giấy chuyển tiền và mang bản gốc để đối chiếu tại thời điểm nộp hồ sơ, hạn cuối nộp hồ sơ vào ngày 11/11/2021 ( giờ hành chính) tại trụ sở UBND xã Thụy Lôi. Thông tin nộp tiền đặt trước như sau:

Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam

Số tài khoản : 2410 2010 03465, mở tại Agribank – Chi nhánh Tiên Lữ

Nội dung nộp:“Họ và tên của người ký đơn đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD), nộp tiền đặt trước (ghi rõ số lượng hồ sơ) đấu giá QSD đất xã Thụy Lôi, phiên ngày 13/11/2021”

5. Thời gian xét duyệt điều kiện hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá: 12/11/2021

6. Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 13/11/2021 (Thứ 7)

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Thụy Lôi

8. Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký: Các hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài tỉnh muốn tham gia đấu giá quyền sử dụng đất các vị trí trên có thể tìm hiểu thông tin tại:

–  Bộ phận một cửa UBND xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại liên hệ: 097 2216 388  (Mr Thăng).

– Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam, địa chỉ văn phòng: Số 4/A13 Khu đô thị Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; ĐT: 0243.984.2728./.

  * Lưu ý: Do phiên đấu giá được tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn nên đối với các khách hàng đủ điều kiện đăng ký khi tham gia đấu giá phải có MỘT trong các điều kiện sau:

+, Có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV2 bằng phương pháp RT-PCR trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm đến thời điểm tổ chức cuộc đấu giá hoặc Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV2 trong ngày tổ chức đấu giá.

+, Có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ 02 mũi vắc xin của cơ sở tiêm chủng hoặc Chứng nhận tiêm chủng đủ 02 mũi vắc xin trên Sổ sức khỏe điện tử, trong đó, mũi cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Khách hàng liên hệ mua hồ sơ tham gia đấu giá phải tuân thủ đúng các quy định của Cấp có thẩm quyền trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tuân thủ quy định 5K “ Khẩu trang – Khử khuẩn – Không tập trung – Khoảng cách – Khai báo Y tế

 

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ

(Đính kèm theo Thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất số 601/2021/TB-ĐGVN

ngày 14  tháng 10 năm 2021 của Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam )

 

TT Tên suất đất Diện tích (m2) Giá khởi điểm Bước giá (đồng/m2) Tiền đặt cọc (đồng/hs) Phí tham gia (đồng/hs)
Giá khởi điểm (đồng/m2) Thành tiền (đồng)
1 01 110,0 2.700.000 297.000.000 100.000 40.000.000 200.000
2 02 106,0 2.700.000 286.200.000 100.000 40.000.000 200.000
3 03 106,0 2.700.000 286.200.000 100.000 40.000.000 200.000
4 04 106,0 2.700.000 286.200.000 100.000 40.000.000 200.000
5 05 142,8 2.700.000 385.560.000 100.000 40.000.000 200.000
6 06 143,0 2.700.000 386.100.000 100.000 40.000.000 200.000
7 07 142,2 2.700.000 383.940.000 100.000 40.000.000 200.000
8 08 141,4 2.700.000 381.780.000 100.000 40.000.000 200.000
9 09 140,1 2.700.000 378.270.000 100.000 40.000.000 200.000
10 10 135,7 2.700.000 366.390.000 100.000 40.000.000 200.000
11 11 108,7 2.700.000 293.490.000 100.000 40.000.000 200.000
12 12 92,5 2.700.000 249.750.000 100.000 40.000.000 200.000
13 13 89,6 2.700.000 241.920.000 100.000 40.000.000 200.000
14 14 91,7 2.700.000 247.590.000 100.000 40.000.000 200.000
15 15 129,1 2.700.000 348.570.000 100.000 40.000.000 200.000
16 16 96,0 3.500.000 336.000.000 100.000 40.000.000 200.000
17 17 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
18 18 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
19 19 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
20 20 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
21 21 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
22 22 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
23 23 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
24 24 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
25 25 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
26 26 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
27 27 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
28 28 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
29 29 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
30 30 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
31 31 96,0 3.200.000 307.200.000 100.000 40.000.000 200.000
32 32 96,0 3.500.000 336.000.000 100.000 40.000.000 200.000
33 33 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
34 34 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
35 35 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
36 36 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
37 37 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
38 38 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
39 39 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
40 40 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
41 41 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
42 42 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
43 43 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
44 44 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
45 45 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
46 46 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
47 47 96,0 3.200.000 307.200.000 100.000 40.000.000 200.000
48 48 93,0 3.500.000 325.500.000 100.000 40.000.000 200.000
49 49 93,0 2.700.000 251.100.000 100.000 40.000.000 200.000
50 50 93,0 2.700.000 251.100.000 100.000 40.000.000 200.000
51 51 93,0 2.700.000 251.100.000 100.000 40.000.000 200.000
52 52 93,0 2.700.000 251.100.000 100.000 40.000.000 200.000
53 53 93,0 2.700.000 251.100.000 100.000 40.000.000 200.000
54 54 93,0 2.700.000 251.100.000 100.000 40.000.000 200.000
55 55 93,0 2.700.000 251.100.000 100.000 40.000.000 200.000
56 56 93,0 2.700.000 251.100.000 100.000 40.000.000 200.000
57 57 93,0 2.700.000 251.100.000 100.000 40.000.000 200.000
58 58 93,0 2.700.000 251.100.000 100.000 40.000.000 200.000
59 59 93,0 2.700.000 251.100.000 100.000 40.000.000 200.000
60 60 93,0 2.700.000 251.100.000 100.000 40.000.000 200.000
61 61 93,0 2.700.000 251.100.000 100.000 40.000.000 200.000
62 62 93,0 2.700.000 251.100.000 100.000 40.000.000 200.000
63 63 93,0 3.200.000 297.600.000 100.000 40.000.000 200.000
64 64 93,0 3.500.000 325.500.000 100.000 40.000.000 200.000
65 65 93,0 2.500.000 232.500.000 100.000 40.000.000 200.000
66 66 93,0 2.500.000 232.500.000 100.000 40.000.000 200.000
67 67 93,0 2.500.000 232.500.000 100.000 40.000.000 200.000
68 68 93,0 2.500.000 232.500.000 100.000 40.000.000 200.000
69 69 93,0 2.500.000 232.500.000 100.000 40.000.000 200.000
70 70 93,0 2.500.000 232.500.000 100.000 40.000.000 200.000
71 71 93,0 2.500.000 232.500.000 100.000 40.000.000 200.000
72 72 93,0 2.500.000 232.500.000 100.000 40.000.000 200.000
73 73 93,0 2.500.000 232.500.000 100.000 40.000.000 200.000
74 74 93,0 2.500.000 232.500.000 100.000 40.000.000 200.000
75 75 93,0 2.500.000 232.500.000 100.000 40.000.000 200.000
76 76 93,0 2.500.000 232.500.000 100.000 40.000.000 200.000
77 77 93,0 2.500.000 232.500.000 100.000 40.000.000 200.000
78 78 93,0 2.500.000 232.500.000 100.000 40.000.000 200.000
79 79 93,0 3.200.000 297.600.000 100.000 40.000.000 200.000
80 80 89,6 3.200.000 286.720.000 100.000 40.000.000 200.000
81 81 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
82 82 96,0 2.700.000 259.200.000 100.000 40.000.000 200.000
83 83 92,4 3.200.000 295.680.000 100.000 40.000.000 200.000
84 84 99,0 2.700.000 267.300.000 100.000 40.000.000 200.000
85 85 99,0 2.700.000 267.300.000 100.000 40.000.000 200.000
86 86 104,0 3.200.000 332.800.000 100.000 40.000.000 200.000
87 87 104,0 2.700.000 280.800.000 100.000 40.000.000 200.000
88 88 104,0 2.700.000 280.800.000 100.000 40.000.000 200.000
89 89 104,0 2.700.000 280.800.000 100.000 40.000.000 200.000
90 90 104,0 3.200.000 332.800.000 100.000 40.000.000 200.000
91 91 100,8 3.200.000 322.560.000 100.000 40.000.000 200.000
92 92 100,8 2.700.000 272.160.000 100.000 40.000.000 200.000
93 93 100,8 2.700.000 272.160.000 100.000 40.000.000 200.000
94 94 100,8 2.700.000 272.160.000 100.000 40.000.000 200.000
95 95 100,8 3.200.000 322.560.000 100.000 40.000.000 200.000
96 96 100,8 3.200.000 322.560.000 100.000 40.000.000 200.000
97 97 100,8 2.500.000 252.000.000 100.000 40.000.000 200.000
98 98 100,8 2.500.000 252.000.000 100.000 40.000.000 200.000
99 99 100,8 2.500.000 252.000.000 100.000 40.000.000 200.000
100 100 100,8 3.200.000 322.560.000 100.000 40.000.000 200.000

 

Thêm bình luận