THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CHO THUÊ TÀI SẢN

 1. THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ CHO THUÊ TÀI SẢN
  1. Tên tài sản: Cho thuê mặt bằng nhà ăn, căng tin, cửa hàng tiện ích tại Bệnh viện Bạch Mai. Tổng diện tích sàn 05 khu là 776,2 m2.
  1. Giá khởi điểm tính theo hợp đồng có thời hạn 05 năm:
  • Giá khởi điểm gói tài sản 1: Tổng giá trị tài sản cho thuê (trong 60 tháng) theo giá khởi điểm456.850.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ, bốn trăm năm mươi sáu triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng);
  • Giá khởi điểm gói tài sản 2: Tổng giá trị tài sản cho thuê (trong 60 tháng) theo giá khởi điểm578.692.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, năm trăm bảy mươi tám triệu, sáu trăm chín mươi hai nghìn đồng);
  • * Giá trên đãbao gồm thuế giá trị gia tăng; Chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí phát sinh trong quá trình sử dụng tài sản.

        Trong đó: Giá khởi điểm, diện tích, bước giá, tiền đặt trước của 02 gói tài sản, như sau:

         + Gói tài sản 1 gồm các khu vực 1, 2 và 4:

  TT Tài sản

   cho thuê

  Diện tích

  (m2)

  Giá thuê khởi điểm theo tháng (đ/m2/tháng) Giá thuê khởi điểm theo tháng (đ/tháng) Tổng giá trị HĐ cho thuê theo giá khởi điểm (đồng) Bước giá (đồng/lần trả giá) Tiền đặt trước (đồng)

   

   

  (1) (2) (3) (4) (5) = (4) x (3) (6) = (5) x (60) (7) (8)
  1 Khu vực 1: Bếp nấu tầng 1, phòng ăn tầng 2 – nhà A11 1.304,5 287.000 374.391.500 22.463.490.000    
  2 Khu vực 2: Cửa hàng tiện ích  + Cẳng tin tầng 1 – Nhà A11 356,0 336.000 119.616.000 7.176.960.000
  3 Khu vực 4: Căng tin (tầng kỹ thuật – Nhà K1) 370,0 262.000 96.940000 5.816.400.000
    Tổng cộng 2.030,5     35.456.850.000 1.000.000.000 3.546.000.000

   

       

   

   + Gói tài sản 2 gồm các khu vực 3 và 5:

  TT Tài sản

   cho thuê

  Diện tích

  (m2)

  Giá thuê khởi điểm theo tháng (đ/m2/tháng) Giá thuê khởi điểm theo tháng (đ/tháng) Tổng giá trị HĐ cho thuê theo giá khởi điểm (đồng) Bước giá (đồng/lần trả giá) Tiền đặt trước (đồng)

   

   

  (1) (2) (3) (4) (5) = (4) x (3) (6) = (5) x (60) (7) (8)
  1 Khu vực 3: Căng tin ở tầng 1 (Bên trong tòa nhà Việt Nhật – Nhà P) 147,0 245.000 36.015.000 2.160.900.000    
  Khu vực 3: Căng tin (phần ngoài sân tầng 1 tòa nhà Việt Nhật – Nhà P) 340,0 206.000 70.040.000 4.202.400.000    
  2 Khu vực 5: Cửa hàng tiện ích (sân trước tòa nhà Việt – Nhật – Nhà P) 258,7 336.000 86.923.200 5.215.392.000
    Tổng cộng 745,7   192.978.200 11.578.692.000 500.000.000 1.158.000.000

   

  –   Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên, cao hơn giá khởi điểm.

  1. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8h00 ngày 16/5/2022 đến 16h00 ngày 02/6/2022 (trừ ngày nghỉ) tại văn phòng Công ty  –  Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội.
  • Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ khách hàng.

  (Phí hồ sơ tham gia chỉ được trả lại trong trường hợp phiên đấu giá không tổ chức được).

  1. Điều kiện, thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia phải là tổ chức có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, đăng ký đấu giá và nộp hồ sơ tham gia tại Văn phòng Công ty – Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội, hạn cuối đến 16h00 ngày 02/6/2022. (Chi tiết được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá)
  2. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 23/5/2022 đến ngày 26/5/2022 ( giờ hành chính )

  Tại: Bệnh viện Bạch Mai – số 78 Giải Phóng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

  1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 01/6/2022 và ngày 02/6/2022 (Báo có Ngân hàng đến 16h00’ngày 02/6/2022)
  • Tên tài khoản : Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam
  • Số tài khoản : 118 002711832 , mở tại: Vietibank – CN TP Hà Nội
  • Nội dung: Tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản của Bệnh viện Bạch Mai.
  1. Thời gian xét điều kiện hồ sơ tham gia đấu giá: Ngày 03/6/2022 tại Bệnh viện Bạch Mai –  số 78 Giải Phóng, quận Đống Đa, TP Hà Nội
  2. Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá, nhận phiếu trả giá và bỏ phiếu đấu giá vào hòm phiếu: Từ 13h30 ngày 03/6/2022 (Thứ sáu) đến ngày 14h00 ngày 06/6/2022 (Thứ hai) (trừ ngày nghỉ)
  3. Thời gian, địa điểm công bố, mở phiếu trả giá: 14h30, Ngày 06/6/2022 (Thứ hai ) tại Văn phòng Công ty – Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội.
  4. Chi tiết xin liên hệ:
  • Tổ chức đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM – Văn phòng – Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội. Điện thoại: 024.39842728.
  • Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện Bạch Mai –78 Giải Phóng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

  Tên tài sản: Cho thuê mặt bằng nhà ăn, căng tin, cửa hàng tiện ích tại Bệnh viện Bạch Mai. Tổng diện tích sàn 05 khu là 776,2 m2.

Thêm bình luận