Thông báo bán đấu giá tài sản là Tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý

Thông báo bán đấu giá tài sản là Tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý

Giá khởi điểm: 3.500.000.000 đồng chưa bao gồm thuế GTGT

Tiền đặt trước: 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng)

Thêm bình luận