Thông báo bán đấu giá QSD xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, Hưng Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN CHÂU

Số: 01 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc        

                 Tân Châu, Ngày  06  tháng  01 năm 2021

THÔNG BÁO

Mời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại các vị trí số 1, số 3 xã Tân Châu, huyện Khoái Châu

Ủy ban nhân dân xã Tân Châu phối hơp với Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại các vị trí số 1, số 3 xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đến các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo qui định pháp luật tham gia đấu giá các suất đất cụ thể sau:

– Tổng diện tích đất đấu giá: 215,5 m2, bao gồm 02 suất đất.

–  Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng/m2 gồm có:  01 suất đất, ký hiệu:  số C1

–  Giá khởi điểm: 10.600.000 đồng/m2 gồm có: 01 suất đất, ký hiệu: số A1

Bước giá đấu giá áp dụng chung cho toàn bộ 02 suất đất đưa ra đấu giá là: 100.000 đồng/m2 (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng trên một mét vuông đất)

–  Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/hồ sơ_ (Một trăm triệu đồng trên một hồ sơ)

–  Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ_(Năm trăm ngàn đồng một hồ sơ)

  1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 25/01/2021 (giờ hành chính, trừ thứ 7, chủ nhật ) tại văn phòng UBND xã Tân Châu
  2. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
  3. Thời gian tổ chức thăm thực địa: Ngày 18/01/2021 và 19/01/2021 (khách hàng có thể chủ động đi thăm thực địa ngoài thời gian qui định trên)
  4. Thời gian thu tiền đặt trước:

– Đối với khách hàng chuyển khoản: Thực hiện chuyển khoản từ ngày 22/01/2021 đến hết ngày 25/01/2021 (Thông tin chuyển khoản qui định tại Hồ sơ mời đấu giá). Các khách hàng chuyển khoản phải photo chứng từ chuyển tiền và mang chứng từ gốc để đối chiếu tại thời điểm nộp hồ sơ. Hồ sơ dự đấu giá được nộp trực tiếp tại trụ sở UBND xã Tân Châu, hạn cuối vào ngày 25/01/2021 (giờ hành chính).

– Đối với khách hàng nộp trực tiếp: Công ty Đấu giá Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng thu tiền đặt trước tại Trụ sở UBND xã Tân Châu vào ngày 25/01/2021 (giờ hành chính).

  1. Thời gian xét duyệt điều kiện hồ sơ khách hàng đấu giá: Ngày 26/01/2021
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 27/01/2021 (Thứ 4)
  3. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường ủy ban nhân dân xã Tân Châu
  4. Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký: Các hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài tỉnh muốn tham gia đấu giá QSD đất ở tại các vị trí trên có thể tìm hiểu thông tin và trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá, tại: Văn phòng UBND xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại : 096.2344.266 (Chị Linh)

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam, Địa chỉ: Số 4/A13 Khu đô thị Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; ĐT: 024.39842728.

Nơi nhận:

– UBND huyện Khoái Châu;

– Đài truyền thanh huyện/xã;

– Báo Hưng Yên

Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam;

–  Lưu: VT;                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Sơ đồ mặt bằng khu đất bán đấu giá: 

 

Quý khách hàng có thể tải Thông báo bán đấu giá tại đây.

Thêm bình luận