Thông báo bán đấu giá đất tại huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Bán đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 31 thửa đất khu Mả Mảy, xã Phụng Thượng; 26 thửa đất tại khu Sân vận động huyện cũ (giai đoạn 2), thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ; cụ thể như sau:

  1. Tại Khu Mả Mảy, xã Phụng Thượng:

+, Giá khởi điểm của các thửa đất được ký hiệu: Từ N01-01 đến N01-11; N02-01 là: 12.000.000 đ/m2_(Bằng chữ: Mười hai triệu đồng trên một mét vuông).

Tiền đặt trước là: 180.000.000 đồng/hồ sơ_(Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng trên một hồ sơ đăng ký).

+, Giá khởi điểm của các thửa đất được ký hiệu: Từ N01-18 đến N01-26; từ N02-02 đến N02-11 là: 8.000.000 đ/m2_(Bằng chữ: Tám triệu đồng trên một mét vuông).

Tiền đặt trước là: 150.000.000 đồng/hồ sơ_(Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng trên một hồ sơ đăng ký).

Phí mua hồ sơ, lệ phí tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/hồ sơ_(Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).

  1. Tại Sân vận động huyện cũ (giai đoạn 2), thị trấn Phúc Thọ:

+, Giá khởi điểm của các thửa đất được ký hiệu: Từ L01 đến L07 là: 10.000.000 đ/m2_(Bằng chữ: Mười triệu đồng trên một mét vuông).

Tiền đặt trước là: 150.000.000 đồng/hồ sơ_(Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng trên một hồ sơ đăng ký).

+, Giá khởi điểm của các thửa đất được ký hiệu: Từ L09 đến L27 là: 6.360.000 đ/m2_(Bằng chữ: Sáu triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng trên một mét vuông).

Tiền đặt trước là: 90.000.000 đồng/hồ sơ_(Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng trên một hồ sơ đăng ký).

Phí mua hồ sơ, lệ phí tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/hồ sơ_(Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).

– Thời gian phát hành bán hồ sơ: Từ 8h00’ ngày 24/10/2019 đến 16h30’ ngày 13/11/2019.

– Thời gian thu hồ sơ, thu tiền đặt cọc: Từ 8h00’ ngày 12/11/2019 đến 16h30’ ngày 13/11/2019.

– Thời gian tổ chức thăm thực địa:   từ 14h30’ đến 16h30’ ngày 08/11/2019 và từ 08h30’ đến 16h30’ ngày 11/11/2019.

– Thời gian xét hồ sơ người đủ điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 14/11/2019

– Tiền đặt trước nộp trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ hoặc chuyển tiền vào tài khoản số 45110000437906 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ, mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Sơn Tây (TP. Hà Nội)

– Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8h00 phút ngày 15/11/2019 (Thứ sáu).

– Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Hội trường tầng 3, tòa nhà MTTQ & các đoàn thể, huyện Phúc Thọ hoặc Hội trường Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao huyện

Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực muốn tham gia đấu giá QSD đất ở các vị trí trên, có thể tìm hiểu thông tin và hồ sơ mời đấu giá và đăng ký đấu giá tại:

– Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn/

– Cổng thông tin điện tử huyện Phúc Thọ: http://phuctho.hanoi.gov.vn

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ; Địa chỉ: Tầng 3 – tòa nhà Một cửa huyện Phúc Thọ, thị trấn Phúc Thọ, Phúc Thọ, TP.Hà Nội; Điện thoại: 02433.643.248.

– Thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam, Địa chỉ: Số 4 /A13 Đầm Trấu – Hai Bà Trưng – Hà Nội, điện thoại: 024 39842728./.

Thêm bình luận