Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa số 100, tờ bản đồ số 06 tại địa chỉ: xóm 3, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa số 100, tờ bản đồ số 06 tại địa chỉ: xóm 3, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội) theo Giấy chứng nhận QSD đất số AL 581239, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSD đất: 00762/TN do UBND huyện Thường Tín cấp ngày 21/12/2007, đứng tên Bà Bùi Thị Thanh Huyền.

Thêm bình luận