Quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại các xã, thị trấn: Hòa Bình, Chương Dương, Tân Minh, Văn Bình, và thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại các xã, thị trấn: Hòa Bình, Chương Dương, Tân Minh, Văn Bình, và thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

THÔNG BÁO

        Quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại các xã, thị trấn: Hòa Bình, Chương Dương, Tân Minh, Văn Bình, và thị trấn Thường Tín, huyện

Thường Tín, thành phố Hà Nội

            Thực hiện Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã Tân Minh, Văn Bình, Tự Nhiên, Ninh Sở, Chương Dương, Dũng Tiến, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Thực hiện Quyết định số 5238/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã Tô Hiệu, Hòa Bình, huyện Thường Tín.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín phối hợp với Công ty CP Đấu giá Việt Nam thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất ở đến các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực tới tham dự:

– Khu đất đấu giá ở vị trí tại các xã: Hòa Bình, Chương Dương, Tân Minh, Văn Bình, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

– Giá khởi điểm, bước giá, phí tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá của các thửa đất:

Tài liệu: Quyền sử dụng đất ở đây

1. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

– Thời gian tham khảo hồ sơ đấu giá:  từ ngày 02/10/2017 đến ngày 19/10/2017 (trong giờ hành chính).

– Người tham gia đấu giá tham khảo qua 02 hình thức:

+ Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín (Bên trong UBND huyện).

+ Tại các trang điện tử (được in và tải miễn phí):

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội: http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn/

Cổng thông tin điện tử UBND huyện Thường Tín, TP Hà Nội: http://www.thuongtin.hanoi.gov.vn/

– Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Công ty CP Đấu giá Việt Nam qua 02 hình thức:

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín (Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội)

+ Gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Công ty CP Đấu giá Việt Nam (Địa chỉ: Số 4 – A13 Đầm Trấu – phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). (Thời gian tiếp nhận hồ sơ căn cứ theo dấu bưu điện).

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký đấu giá gửi bằng hình thức thư đảm bảo phải được nhận từ trước 17 giờ 00’ ngày 19/10/2017. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17 giờ 00’ ngày 19/10/2017 sẽ không được tiếp nhận.

2. Thời gian, địa điểm thu tiền phí tham gia và tiền đặt trước:

a. Thời gian: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 18/10/2017 đến ngày 19/10/2017 (trong giờ hành chính).

b.  Phương thức nộp phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước theo 02 hình thức:

– Nộp trực tiếp vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần đấu giá Việt Nam

Số tài khoản: 00750900009 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Thường Tín.

Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá/Tên tổ chức…” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với …(số lượng thửa đất) thửa đất thuộc Nhóm…..……,khu đất………………, xã Hòa Bình (hoặc xã Chương Dương, Tân Minh, Văn Bình, thị trấn Thường Tín), huyện Thường Tín.

Lưu ý: Các trường hợp thông tin chuyển khoản nhận được sau 17giờ 00’ ngày 19/10/2017 sẽ không được công nhận

3. Thời gian, địa điểm thăm thực địa:

Từ 8h30’ các ngày 15,16/10/2017, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín sẽ tổ chức cho những Người đăng ký tham gia đấu giá xem xét thực địa khu đất.

Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất không phải thông qua đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Thời gian xét điều kiện người tham gia đấu giá:

– Thời gian: ngày 20/10/2017 (Thứ Sáu);

– Địa điểm: Tại UBND huyện Thường Tín.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá:

– Thời gian mở phiên đấu giá: 8h30’ ngày 23/10/2017 (Thứ Hai)..

– Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại Hội trường Huyện ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín.

Thêm bình luận