Tên tài sản đấu giá: 01 xe ô tô đã qua sử dụng nhãn hiệu TOYOTA CORLLAALTISZZE122LGE 05 chỗ màu…

Tên tài sản: Xe ô tô Mitsubishi Pajero GL màu xanh xám, BKS: 81B-2266; số khung: RLA00V33V71000097; Số máy: 6G72TG1860;…