Nội quy giao dịch của Công ty

Đối với cán bộ, nhân viên Công ty:

  • Giữ thái độ lịch sự, tôn trọng đối với khách hàng.
  • Giải quyết các yêu cầu của khách hàng tận tình, chu đáo, nhanh gọn và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cao nhất của khách hàng.
  • Không được gây phiền hà, sách nhiễu đối với khách hàng.
  • Giải thích rõ ràng và hướng dẫn đầy đủ những vấn đề cần thiết cho khách hàng khi thực hiện giao dịch.
  • Thu phí, lệ phí, tiền đặt trước theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Đối với khách hàng:

  • Khi đến giao dịch đề nghị khách hàng tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ, nhân viên Công ty, hợp tác với nhân viên Công ty để công việc được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện.
  • Trong khi giao dịch, nếu có vấn đề gì chưa rõ khách hàng có quyền yêu cầu nhân viên của Công ty giải thích, nếu thấy chưa thỏa đáng khách hàng có quyền yêu cầu gặp người có thẩm quyền hoặc lãnh đạo Công ty để được giải thích thêm.
  • Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam (VNA.,PAC) có quyền từ chối giao dịch với những khách hàng có hành vi, lời nói, ăn mặc thiếu lịch sự hoặc say rượu, bia, chất cồn hoặc có sử dụng ma tuý & chất gây nghiện khác làm ảnh hưởng đến văn minh, trật tự chung. Trường hợp cần thiết, Công ty có thể yêu cầu sự can thiệp của Công an hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để duy trì trật tự và sự an toàn cho Công ty và cho các khách hàng khác.
  • Khách hàng thanh toán các khoản phí, lệ phí, thù lao; tiền đặt trước và tiền trúng đấu giá theo quy định đã được niêm yết tại trụ sở hoặc theo thông báo do Lãnh đạo Công ty ban hành đối với từng loại tài sản bán đấu giá cụ thể. Ngoài ra, khách hàng không phải trả thêm bất cứ một khoản tiền nào khác.

Thêm bình luận