Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản

Nghị định 62/2017/NĐ-CP được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 16/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

Chi tiết Nghị định xem tại đây.

Thêm bình luận