Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu Ải Mạ sau Trường tiểu học, thôn Lưu Đông, xã Phú Túc; Mầu Cửa Hàng, thôn Thụy Phú, xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Thông báo 

Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu Ải Mạ sau Trường tiểu học, thôn Lưu Đông, xã Phú Túc; Mầu Cửa Hàng, thôn Thụy Phú, xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Tên người có tài sản: UBND huyện Phú Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam

Địa chỉ: Số 4/A13, Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 07:30 ngày 20/11/2021

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Nhà Văn hóa trung tâm huyện Phú Xuyên

*, Khu Ải Mạ sau trường tiểu học, thôn Lưu Đông, xã Phú Túc (gồm các thửa từ 01 đến 30). Diện tích các thửa từ 89,9 m2 đến 118,03 m2; trong đó:

+, Giá khởi điểm: 8.000.000 đồng/m2 gồm các thửa đất từ 01 đến 10. Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng /thửa đất

+, Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/m2 gồm các thửa đất từ 11 đến 30. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng /thửa đất

*, Khu Mầu Cửa Hàng, thôn Thụy Phú, xã Nam Tiến (gồm các thửa từ 01 đến 37). Diện tích các thửa từ 95,0 m2 đến 111,6 m2; trong đó:

+, Giá khởi điểm: 7.500.000 đồng/m2 gồm các thửa đất từ 01 đến 07. Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng /thửa đất

+, Giá khởi điểm: 5.500.000 đồng/m2 gồm các thửa đất từ 08 đến 37. Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng /thửa đất

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 25/10/2021      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:00 18/11/2021

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

– Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Số 4/A13, KĐT Đầm Trấu, p. Bạch Đằng, q. Hai Bà Trưng, tp. Hà Nội từ ngày 25/10/2021 đến ngày 18/11/2021.

– Trụ sở Tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên – Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội các ngày 25/10, 01, 08, 11, 15, 16, 17, 18/11/2021.

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 16/11/2021

Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:00 18/11/2021

Mọi Chi tiết cụ thể được đính kèm file thông báo và quy chế dưới đây:

<Thông báo đấu giá huyện Phú Xuyên>

<Hồ sơ Phú Xuyên (hoàn chỉnh)>

Thêm bình luận