Mời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu đất đấu giá thuộc xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Mời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu đất đấu giá

thuộc xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

 

THÔNG BÁO

Mời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu đất đấu giá

thuộc xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

+ 01 thửa đất ký hiệu số 01 tiếp giáp hai mặt đường bê tông rộng trên 6m và 4m.  Giá khởi điểm là: 3.600.000 đồng/m2

+ 01 thửa đất ký hiệu số 31 tiếp giáp hai mặt đường bê tông rộng 6m và 2,5m. Giá khởi điểm là: 3.300.000 đồng/m2

+29 thửa đất ký hiệu từ số 02 đến số 30 tiếp giáp một mặt đường bê tông rộng 6m .Giá khởi điểm là: 3.000.000 đồng/m2

  • Bước giá đấu giá áp dụng chung cho toàn bộ 31 thửa đất đấu giá là: 100.000 đồng/m2 ( Bằng chữ: Một trăm ngàn đồng trên một mét vuông đất)

–   Tiền đặt trước áp dụng chung cho toàn bộ 31 thửa đất đấu giá là: 30.000.000 đồng/hồ sơ

( Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng một hồ sơ đăng ký)

–   Tiền phí hồ sơ mời đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ_(Hai trăm ngàn đồng trên một hồ sơ)

1. Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá: Từ ngày 10/10/2017 đến ngày 06/11/2017 (giờ hành chính, trừ thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ)

2. Thời gian tổ chức thăm thực địa: Ngày 20/10/2017 (khách hàng có thể chủ động đi thăm thực địa ngoài thời gian qui định trên)

3. Thời gian nộp hồ sơ dự đấu giá và tiền đặt trước: Từ ngày 02/11/2017 đến ngày 06/11/2017 (giờ hành chính, trừ thứ 7, chủ nhật)

4. Thời gian xét duyệt điều kiện hồ sơ  khách hàng đấu giá:  Ngày 07/11/2017

5. Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 09/11/2017 (Thứ 5)

         6.  Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Phùng Chí Kiên

Các tổ chức, cá nhân  trong và ngoài tỉnh muốn tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các vị trí trên có thể tìm hiểu thông tin, mua hồ sơ mời đấu giá, đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước (đặt cọc) tại địa chỉ sau:

1. Ủy ban nhân dân xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Điện thoại: 0321.3945267

2. Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam, Địa chỉ: Số 4/A13 Khu đô thị Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 024.39842728./.

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ VIỆT NAM

Thêm bình luận