Mời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu đất đấu giá thị trấn Vương và xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Mời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu đất đấu giá thị trấn Vương và xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

THÔNG BÁO

Mời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu đất đấu giá thị trấn Vương và xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Các suất đất từ số 02 đến 18, từ 42 đến 64, từ 92 đến 105, từ 117 đến 131, từ 150 đến 168 và 143, 144, giá khởi điểm là:  3.700.000 đồng/m2

Các suất đất từ 21 đến 39, từ 67 đến 89, từ 108 đến 114, từ 134 đến 140, giá khởi điểm là:: 4.200.000 đồng/m2

Các suất đất số 01, 19, 41, 65, 91, 106, 116, 132, 142, 169, giá khởi điềm là: 4.400.000 đồng/m2

Các suất đất số 20, 40, 66, 90, 115, 133, 141, giá khởi điểm là: 5.000.000 đồng/m2

– Bước giá đấu giá: 100.000 đồng/m2 ( Một trăm ngàn đồng trên một mét vuông đất)

– Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/m2 ( Hai trăm ngàn đồng trên một hồ sơ)

– Tiền đặt trước đấu giá: 40.000.000 đồng/hồ sơ ( Bốn mươi triệu đồng trên một hồ sơ)

1. Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá: Từ ngày 05/10/2017 đến ngày 25/10/2017 (giờ hành chính, trừ thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ)  tại phòng Tài Nguyên & Môi trường huyện Tiên Lữ.

2. Thời gian tổ chức thăm thực địa: Ngày 18/10/2017 (khách hàng có thể chủ động đi thăm thực địa ngoài thời gian qui định trên)

3. Thời gian nộp hồ sơ dự đấu giá và tiền đặt trước: Từ ngày 24/10/2017 đến ngày 25/10/2017 (giờ hành chính)

4. Thời gian xét duyệt điều kiện hồ sơ  khách hàng tham gia đấu giá: 14h Ngày 26/10/2017

5. Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 29/10/2017 (Chủ nhật)

          6.  Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường UBND huyện Tiên Lữ

7.  Các tổ chức, cá nhân  trong và ngoài tỉnh muốn tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các vị trí trên có thể tìm hiểu thông tin, mua hồ sơ mời đấu giá, đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước (đặt cọc) tại địa chỉ sau: – Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, Điện thoại: 0221.873139

– Công ty CP Đấu giá Việt Nam -Số 4/A13 KĐT Đầm Trấu, Hà Nội; điện thoại: 024.39842728./.

Thêm bình luận