Mời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Mời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới

thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thêm bình luận