Mời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới số 1, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lữ phối hợp với Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới số 1, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đến các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo qui định pháp luật tham gia đấu giá 209 suất đất với tổng diện tích đất đấu giá là 20.468,0 m2, cụ thể như sau:

  • Giá khởi điểm: 400.000 đồng/m2, có 12 suất đất, ký hiệu: A1; A16; B1; B11, B18; C12; C17; D12; D17; E11; E16; F11;
  • Giá khởi điểm: 000.000 đồng/m2, có 35 suất đất, ký hiệu: Từ B2 đến B10, từ A2 đến A15, từ B12 đến B17; từ C13 đến C16; từ D13 đến D14.
  • Giá khởi điểm: 600.000 đồng/m2, có 09 suất đất, ký hiệu: A17; A32; B28; C6; C1; D6; D1; H16; H1.
  • Giá khởi điểm: 400.000 đồng/m2, có 10 suất đất, ký hiệu: E1; E26; H17; H32; F1; F26; G1; G16; G17; G32.
  • Giá khởi điểm: 000.000 đồng/m2, có 50 suất đất, ký hiệu: Từ A18 đến A31; từ C2 đến C5; từ D2 đến D5; từ H2 đến H15; từ B19 đến B27; từ C7 đến C11.
  • Giá khởi điểm: 000.000 đồng/m2 , có 93 suất đất, ký hiệu: Từ C18 đến C22; từ D7 đến D11; từ D18 đến D22; Từ E2 đến E10; từ E17 đến E25; từ H18 đến H31; Từ F2 đến F10; từ F17 đến F25; từ G2 đến G15; từ G 18 đến G31.

Bước giá đấu giá áp dụng chung cho toàn bộ 209 suất đất đấu giá là: 100,000 đồng/m2

(Bằng chữ: Một trăm ngàn đồng trên một mét vuông đất).

  • Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ 01 hồ sơ_(Hai trăm ngàn đồng cho một hồ sơ)
  • Tiền đặt trước (tiền đặt cọc) tham gia đấu giá, có hai mức như sau:

+ 80.000.000 đồng/ 01 hồ sơ đăng ký (Tám mươi triệu đồng cho một hồ sơ đăng ký) đối với các suất đất có mức Giá khởi điểm từ 12.000.000 đ/m2 trở lên.

+ 50.000.000 đồng/ 01 hồ sơ đăng ký (Năm mươi triệu đồng cho một hồ sơ đăng ký ) đối với các suất đất có mức Giá khởi điểm còn lại (từ 9.600.000 đ/m2 trở xuống)

Thời gian phát hồ sơ, thu phí hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 14/11/2019 (giờ hành chính, trừ ngày nghỉ) tại: Phòng tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lữ và văn phòng Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam – số 4/A13 Đầm Trấu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian tổ chức thăm thực địa: Ngày 04/11/2019 và ngày 05/112019 (khách hàng có thể chủ động đi thăm thực địa ngoài thời gian qui định trên).

Thời gian nộp hồ sơ dự đấu giá và tiền đặt trước (tiền đặt cọc): Ngày 14/11/2019 (Thứ 5)_(giờ hành chính) tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ

Thời gian xét duyệt điều kiện hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá: Ngày 15/11/201.

Thời gian tổ chức đấu giá: bắt đầu từ 8h00 Ngày 16/11/2019 (Thứ 7).

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường UBND huyện Tiên Lữ.

Các cá nhân trong và ngoài tỉnh muốn tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các vị trí trên, tìm hiểu thông tin, mua hồ sơ, nộp phí tham gia, nộp tiền đặt trước (tiền đặt cọc) theo địa chỉ sau:

– Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lữ – Thị Trấn Vương, huyện Tiên Lữ. Điện thoại: 0221.873139

– Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – số 4/A13 KĐT Đầm Trấu, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Điện thoại: 024.39842728

Thêm bình luận