Mời đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 52 thửa đất thuộc NO1, NO2 khu Đồng Bưởi; 12 thửa đất tại khu Đồng Đuồi, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Bán đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 52 thửa đất thuộc NO1, NO2 khu Đồng Bưởi; 12 thửa đất tại khu Đồng Đuồi, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội; cụ thể như sau:

  1. Tại Khu Đồng Bưởi, xã Sen Chiểu:

+, Giá khởi điểm của các thửa đất được ký hiệu: Từ N01-01 đến N01-13; N01-26; N02-01; N02-26 là: 8.000.000 đ/m2_(Bằng chữ: Tám triệu đồng trên một mét vuông).

Tiền đặt trước là: 120.000.000 đ/hồ sơ_(Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng trên một hồ sơ đăng ký).

– Tiền phí hồ sơ mời đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ_( Năm trăm ngàn đồng trên một hồ sơ).

+, Giá khởi điểm của các thửa đất được ký hiệu: Từ N01-14 đến N01-25; từ N02-02 đến N02-25 là: 5.000.000 đ/m2_(Bằng chữ: Năm triệu đồng trên một mét vuông).

Tiền đặt trước là: 80.000.000 đ/hồ sơ_(Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng trên một hồ sơ đăng ký). Tiền phí hồ sơ mời đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ_( Hai trăm ngàn đồng trên một hồ sơ)

  1. Tại Khu Đồng Đuồi, xã Sen Chiểu:

+, Giá khởi điểm của các thửa đất được ký hiệu: Từ 01 đến 07 thuộc TT1 là: 7.000.000 đ/m2_(Bằng chữ: Bảy triệu đồng trên một mét vuông).

Tiền đặt trước là: 120.000.000 đ/hồ sơ_(Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng trên một hồ sơ đăng ký). Tiền phí hồ sơ mời đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ_( Năm trăm ngàn đồng trên một hồ sơ).

+, Giá khởi điểm của các thửa đất được ký hiệu: Từ 08 đến 12 thuộc TT1 là: 6.000.000 đ/m2_(Bằng chữ: Sáu triệu đồng trên một mét vuông).

Tiền đặt trước là: 100.000.000 đ/hồ sơ_(Bằng chữ: Một trăm triệu đồng trên một hồ sơ đăng ký). Tiền phí hồ sơ mời đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ_( Năm trăm ngàn đồng trên một hồ sơ).

– Thời gian phát hành bán hồ sơ: Từ 8h00’ ngày 25/10/2019 đến 16h30’ ngày 26/11/2019.

– Thời gian thu hồ sơ, thu tiền đặt cọc: Từ 8h00’ ngày 25/11/2019 đến 16h30’ ngày 26/11/2019.

– Thời gian tổ chức thăm thực địa:   từ 08h30’ đến 16h30’ ngày 20/11/2019 và ngày 21/11/2019.

– Thời gian xét hồ sơ người đủ điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 27/11/2019

– Tiền đặt trước nộp trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ hoặc chuyển tiền vào tài khoản số 45110000437906 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ, mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Sơn Tây (TP. Hà Nội).

– Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8h00 phút ngày 28/11/2019 (Thứ năm).

– Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Hội trường tầng 3, tòa nhà MTTQ & các đoàn thể, huyện Phúc Thọ hoặc Hội trường Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao huyện

Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực muốn tham gia đấu giá QSD đất ở các vị trí trên, có thể tìm hiểu thông tin và hồ sơ mời đấu giá và đăng ký đấu giá tại:

– Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn/

– Cổng thông tin điện tử huyện Phúc Thọ: http://phuctho.hanoi.gov.vn

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ; Địa chỉ: Tầng 3 – tòa nhà Một cửa huyện Phúc Thọ, thị trấn Phúc Thọ, Phúc Thọ, TP.Hà Nội; Điện thoại: 02433.643.248.

– Thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam, Địa chỉ: Số 4 /A13 Đầm Trấu – Hai Bà Trưng – Hà Nội, điện thoại: 024 39842728./.

Lưu ý: Nếu khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản thì phải nộp giấy chuyển khoản đến Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ trước 16h15’ ngày 26/11/2019. Các trường hợp chuyển tới sau 16h15’ ngày 26/11/2019 sẽ không được nhận.

Thêm bình luận