Mời đấu giá QSD đất ở đối với 17 thửa đất thuộc N03; N05 khu Mả Mảy, xã Phụng Thượng; 06 thửa đất khu Đồng Đuồi, xã Sen Chiểu huyện Phúc Thọ, tp Hà Nội

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phúc Thọ tiếp tục bán hồ sơ đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 17 thửa đất tại khu Mả Mảy, xã Phụng Thượng; 06 thửa đất tại khu Đồng Đuồi, xã Sen Chiểu (nay là xã Sen Phương)huyện Phúc Thọ; cụ thể như sau:

  1. Tại khu Mả Mảy, xã Phụng Thượng:

+ Giá khởi điểm của các thửa đất được ký hiệu: từ N03-1 đến N03-13; từ N05-1 đến N05-4; là: 8.000.000 đ/m2_(Bằng chữ: Tám triệu đồng trên một mét vuông).

Tiền đặt trước là: 150.000.000 đồng/hồ sơ_(Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng trên một hồ sơ đăng ký).

  1. Tại khu Đồng Đuồi, xã Sen Chiểu (nay là xã Sen Phương):

+ Giá khởi điểm của các thửa đất được ký hiệu: từ 5 đến 7 là: 7.000.000 đ/m2_(Bằng chữ: Bảy triệu đồng trên một mét vuông).

Tiền đặt trước là: 120.000.000 đồng/hồ sơ_(Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng trên một hồ sơ đăng ký).

+ Giá khởi điểm của các thửa đất được ký hiệu: từ 10 đến 12 là: 6.000.000 đ/m2_(Bằng chữ: Sáu triệu đồng trên một mét vuông).

Tiền đặt trước là: 100.000.000 đồng/hồ sơ_(Bằng chữ: Một trăm triệu đồng trên một hồ sơ đăng ký).

Phí mua hồ sơ, lệ phí tham gia đấu giá tại khu Mả Mảy, xã Phụng Thượng; và khu Đồng Đuồi, xã Sen Chiểu (nay là xã Sen Phương) là: 500.000 đồng/hồ sơ_(Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).

– Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ 8h00’ ngày 28/4/2020 đến 16h00’ ngày 13/5/2020 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ.

– Thời gian thu tiền đặt cọc: Từ 8h00’ ngày 12/5/2020 đến 16h30’ ngày 13/5/2020.

Tiền đặt trước nộp trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ hoặc chuyển tiền vào tài khoản số 45110000437906 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển, chi nhánh Sơn Tây

Lưu ý: Nếu người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản thì phải nộp đơn xin đăng ký đấu giá và chứng từ chuyển khoản đến Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Phúc Thọ trước 16h15’ ngày 13/5/2020. Các trường hợp chuyển tới sau 16h15’ ngày 13/5/2020 sẽ không được tiếp nhận.

– Thời gian tổ chức thăm thực địa: từ 08h30’ đến 10h30’ ngày 08/5/2020 khu Đồng Đuồi, xã Sen Chiểu (nay là xã Sen Phương) và từ 14h30’ đến 16h30’ ngày 08/5/2020 khu Mả Mảy, xã Phụng Thượng.

– Thời gian xét hồ sơ người đủ điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 14/5/2020

– Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 8h00 phút ngày 15/5/2020 (Thứ sáu).

– Địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá: Hội trường tầng 3, tòa nhà MTTQ & các đoàn thể, huyện Phúc Thọ hoặc Hội trường Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao huyện

Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực muốn tham gia đấu giá QSD đất ở các vị trí trên, có thể tìm hiểu thông tin và hồ sơ mời đấu giá và đăng ký đấu giá tại:

– Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn/

– Cổng thông tin điện tử huyện Phúc Thọ: http://phuctho.hanoi.gov.vn

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ; Địa chỉ: Tầng 3 – tòa nhà Một cửa huyện Phúc Thọ, thị trấn Phúc Thọ, Phúc Thọ, TP.Hà Nội; Điện thoại: 02433.643.248.

– Thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam, Địa chỉ: Số 4 /A13 Đầm Trấu – Hai Bà Trưng – Hà Nội, điện thoại: 024 39842728./.

Thêm bình luận