Lĩnh vực hoạt động

Với chức năng bán đấu giá tài sản, Công ty chúng tôi thường xuyên tổ chức các cuộc bán đấu giá theo hợp đồng ủy quyền của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

 

Mọi tài sản không bị pháp luật cấm lưu thông trên thị trường đều có thể là đối tượng của các phiên đấu giá như:  Vật tư-máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nhà và giá trị quyền sử dụng đất, các loại giấy tờ có giá, đồ cổ, tranh ảnh…/.

Với hoạt động kinh doanh chính chuyên sâu trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản, qua hơn 15 năm hoạt động, Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam đã tổ chức bán đấu giá thành công nhiều loại tài sản cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước bao gồm:

  • Tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá ;
  • Tài sản nhà nước thanh lý của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;
  • Tài sản bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng;
  • Tài sản thi hành án của Cục thi hành án dân sự các quận, huyện, thành phố;
  • Tài sản là hàng tồn đọng do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam;
  • Tài sản là tang vật, phương tiện VPHC bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước;
  • Các tài sản bị hư hỏng, bị tổn thất do thiên tai…, tài sản không còn nhu cầu sử dụng của các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu bán đấu giá.

Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam cam kết, chúng tôi hoạt động trên nguyên tắc đảm bảo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản.

Thêm bình luận