Lịch sử hình thành công ty

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẤU GIÁ VIỆT NAM (VNA.,PAC) là một trong những doanh nghiệp đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản, được thành lập theo Giấy phép kinh doanh số 0103001964 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 11/3/2003, cấp thay đổi lần 4 ngày 22/5/2013 với Mã số doanh nghiệp 0101352738. Vào ngày 21/3/2019 từ Công ty CP Đấu giá Việt Nam chuyển đổi thành Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam với mã số doanh nghiệp 0108764561.

Lịch sử hình thành

Bán đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản công khai, có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc và thủ tục do Pháp luật quy định.

Tại Việt Nam, dù hoạt động đấu giá chưa được tiến hành phổ biến, nhưng người dân vẫn hình dung được phần nào về hình thức cũng như quang cảnh của một cuộc đấu giá truyền thống qua phim ảnh.

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, các quan hệ dân sự, thương mại giữa các tổ chức và cá nhân ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh ấy, ngay sau khi Quy chế Bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Nghị định số 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ VIỆT NAM (VNA.,JSC) đã trở thành một trong những doanh nghiệp đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản, được thành lập theo Giấy phép kinh doanh số 0103001964 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 11/3/2003, cấp thay đổi lần 4 ngày 22/5/2013 và được chuyển đổi theo Giấy đăng ký hoạt động số 47/TP-ĐKHĐ do Sở tư pháp Hà Nội cấp ngày 21/3/2019

Theo xu hướng hiện nay, bán đấu giá chắc chắn sẽ trở thành phương thức kinh doanh, mua bán quen thuộc tại Việt Nam, đặc biệt là sau khi Quốc Hội ban hành Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 về đấu giá tài sản. Với tư cách là Công ty chuyên cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản, CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẤU GIÁ VIỆT NAM (VNA.,PAC) phấn đấu trở thành tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp có uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản.

Cơ sở pháp lý đối với hoạt động của Công ty:

_Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

_Chứng chỉ hành nghề đấu giá của Người đại diện theo pháp luật sô 304/TP/ĐG-CCHN do Bộ tư pháp cấp ngày 20/6/2011;

_Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp, cấp lần đầu theo đăng ký kinh doanh số 013001964 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 11/3/2003, cấp thay đổi lần 4 ngày 22/5/2013 với Mã số doanh nghiệp 0101352738, được chuyển đổi thành Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam ngày 21/3/2019 với mã số doanh nghiệp 0108764561.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty:

_Bán đấu giá các loại tài sản (theo qui định của pháp luật)

Lĩnh vực hỗ trợ hoạt động kinh doanh chính:

_Tư vấn mua, bán doanh nghiệp; mua bán tài sản của doanh nghiệp;

_Mua, bán các loại tài sản có đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ, giấy tờ có giá;

Thêm bình luận