Hà Nội: Bán đấu giá quyền sử dụng 2 Lô đất I-A11a1 và I-A11a2 phía Bắc đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

14h ngày 01/7/2013, tại Hội trường Ban Quản Lý dự án huyện Đông Anh, Công ty CP Đấu giá Việt Nam phối hợp với Ban Quản Lý dự án huyện Đông Anh đã tổ chức thành công Phiên đấu giá quyền sử dụng 2 Lô đất I-A11a1 và I-A11a2 tại khu đấu giá QSD đất để xây dựng nhà ở phía Bắc đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội dưới sự điều hành của Đấu giá viên Nguyễn Thị Thu Giang – Giám đốc Công ty CP Đấu giá Việt Nam.

…. Hình ảnh Phiên đấu giá Quyền sử dụng 2 Lô đất I-A11a1 và I-A11a2 khu đấu giá QSD đất phía Bắc đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Nội

Phòng đấu giá

Tham dự phiên đấu giá có Ông Phạm Tuấn Phương – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đấu giá Việt Nam; Ông Trần Đình Nam – Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, Ban Quản Lý dự án huyện Đông Anh; đại diện Ủy ban nhân dân xã Tiên Dương, huyện Đông Anh;  các nhà đầu tư tham gia đấu giá cùng toàn thể các chuyên viên, nhân viên Công ty CP Đấu giá Việt Nam.

Đấu giá viên và Thư ký Phiên Đấu giá

Phiên đấu giá QSD đất được thực hiện công khai, liên tục, trung thực, bình đẳng đúng pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá QSD đất với hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng, mở kết quả công khai. Giá khởi điểm được xác định cho mỗi Lô đất là 16.300.000 đồng/1m2. Sau 4 vòng bỏ phiếu đã xác định được 2 nhà đầu tư trúng đấu giá với giá đã trả cao nhất là 16.600.000 đồng/1m2 cho 2 Lô đất I-A11a1 và I-A11a2 là Công ty CP Diệp Linh  (Lô đất I-A11a1) và Công ty CP đầu tư xây dựng đô thị và thương mại Hà Nội (Lô đất I-A11a2).

Nhà Đầu tư bỏ Phiếu trả giá vào Hòm Phiếu

Phiên đấu giá thành công đã tạo được sự tin tưởng, niềm phấn khởi, hài lòng đối với các quý vị đại biểu và các nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá./.

 

Công ty CP Đấu giá Việt Nam

Thêm bình luận