Đấu giá Tài sản vật tư thiết bị điện ứ đọng, thu hồi, kém mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng

 1. Tên tài sản đấu giá: Tài sản vật tư thiết bị điện ứ đọng, thu hồi, kém mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng.
 2. Người có tài sản, nguồn gốc của tài đấu giá: Là tài sản thanh lý thuộc thẩm quyền xử lý của Công ty Điện lực Quảng Ngãi. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đến Người có tài sản đấu giá theo số điện thoại: 0945783579 (Anh Thanh-TP.KH&VT) hoặc 0943870267 (Chị Hòa- PTP.KH&VT), địa chỉ: Phòng Kế hoạch và Vật tư, Công ty Điện lực Quảng Ngãi, 270 Trần Hưng Đạo, P. Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 3. Giá khởi điểm: 9.595.393.000 đồng (Đã bao gồm thuế GTGT)

(Bằng chữ: Chín tỷ năm trăm chín mươi lăm triệu ba trăm chín mươi ba nghìn đồng). Trong đó:

– Lô 1 (VTTB là CTNH): 258.259.000 đồng (Đã bao gồm thuế GTGT)

(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tám triệu hai trăm năm mươi chín nghìn đồng)

– Lô 2 (VTTB không là CTNH): 9.337.134.000 đồng (Đã bao gồm thuế GTGT)

(Bằng chữ: Chín tỷ ba trăm ba mươi bảy triệu một trăm ba mươi tư nghìn đồng)

Mọi chi phí liên quan đến việc tháo dỡ, di dời, vận chuyển, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, quản lý tài sản và dịch vụ khác liên quan (nếu có) đến tài sản đấu giá do người mua được tài sản đấu giá chịu.

 1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước đấu giá

– Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá: Lô 1: 200.000 đ/ hồ sơ; Lô 2: 500.000 đ/ hồ sơ

– Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

+ Lô 1:  51.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi mốt triệu đồng)

+ Lô 2: 1.867.000.000 đồng (Bẵng chữ: Một tỷ tám trăm sáu mươi bảy triệu đồng)

 1. Hình thức, phương thức đấu giá và bước giá đấu giá:

–    Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến

–    Phương thức đấu giá: Đấu giá từng lô riêng biệt theo phương thức trả giá lên.

–    Bước giá: 3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng )

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện đấu giá thực hiện mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở Công ty – Địa chỉ: Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội từ 08h00 ngày 29/5/2023 đến 16h00 ngày 05/6/2023 (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)

Khách hàng tham khảo hồ sơ, quy chế đấu giá được niêm yết công khai trên Trang điện tử đấu giá trực tuyến: taichinhqnamqtc.vn và website: daugiavietnam.vn

 1. Điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá trực tuyến: Ngoài các điều kiện theo quy định của pháp luật, khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được giấy tờ bản chính (để đối chiếu) và 02 bộ sao y đã được chứng thực trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau:

(1) Giấy phép đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp với tài sản đấu giá (đối với cả 02 lô tài sản);

(2) Giấy phép xử lý chất thải nguy hại ( Đối với lô 1);

+ Trong Giấy phép xử lý chất thải nguy hại của khách hàng phải có các mã chất thải nguy hại liên quan đến lô tài sản thanh lý, bao gồm: 15 01 02; 15 01 01; 11 04 01; 11 04 02; 16 01 06; 16 01 09; 16 01 13; 17 02 04; 18 02 01; 19 06 01; 19 12 03; 19 02 03 (theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày10/01/2022; Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định về quản lý chất thải nguy hại). Địa bàn hoạt động xử lý chất thải nguy hại có vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ, giấy phép phải còn hiệu lực.

+ Trường hợp, đơn vị đăng ký tham gia với tư cách đại diện cho một liên danh/liên kết, bắt buộc đơn vị nhận liên danh/liên kết phải có cam kết gửi Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc vận chuyển, lưu giữ và xử lý CTNH theo quy định của pháp luật và phải hoàn trả chứng từ xử lý CTNH trong vòng 01 tháng.

(3) CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

(4) Giấy ủy quyền và CMND/CCCC của người được ủy quyền (trường hợp ủy quyền);

Khách hàng có đủ điều kiện đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại: Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội, hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đến 16h00 ngày 05/6/2023.

Khách hàng liên hệ qua điện thoại để được hướng dẫn hoặc chủ động đăng ký đấu giá trên Trang điện tử đấu giá trực tuyến: taichinhqnamqtc.vn, hạn cuối đăng ký trên Trang điện tử đấu giá trực tuyến đến 16h00 ngày 07/6/2023.

 1. Xem tài sản: Ngày 01/6/2023 và ngày 02/6/2023 (giờ hành chính)

 Tại các kho lưu giữ tài sản thuộc Công ty Điện lực Quảng Ngãi

 1. Chuyển khoản tiền đặt trước: Từ ngày 05/6/2023 đến ngày 07/6/2023 (Báo có đến 16h00) theo nội dung:

Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam

Số tài khoản: 118 002711 832 mở tại Vietinbank  –  Chi nhánh TP Hà Nội

Nội dung:“Tên khách hàng,nộp tiền đặt trước tài sản của Điện lực Quảng Ngãi

 1. Thời gian, địa điểm đấu giá trực tuyến: Ngày 08/6/2023, tại Trang điện tử đấu giá trực tuyến: vn (Lô 1: Từ 09h00 -10h00; Lô 2: 10h05 -11h05)

(Trường hợp bất khả kháng có sự thay đổi về thời gian bắt đầu cuộc đấu giá trực tuyến, Công ty sẽ thông báo kịp thời đến Người có tài sản đấu giá và những người đủ điều kiện đấu giá được biết qua Email hoặc điện thoại khách hàng đã cung cấp trên đơn đăng ký đấu giá hoặc trên tài khoản đấu giá trực tuyến)

 1. Chi tiết xin liên hệ: CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM – Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.39842728/ 0976 448 446

Email: [email protected]

QC+DM ĐL Quảng Ngãi Lần 2.

Thêm bình luận