Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH

 Công ty ĐGHD đấu giá Việt Nam ban hành thông báo điều chỉnh Thông báo đấu giá số 316/2022/TB-ĐGVN ngày 20/5/2022 về việc “Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yênvà Quy chế cuộc đấu giá số 153/QC-ĐGVN ngày 19/5/2022 của Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam với nội dung sau:

*, Thông tin đang thể hiện:

– Tại Mục 5, Thông báo đấu giá số 316/2022/TB-ĐGVN ngày 20/5/2022 của Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam:

+, Thời gian tổ chức đấu giá (dự kiến): 08h30 ngày 12/6/2022 (Sáng Chủ nhật).

– Tại trang 3, Mục 5.1, Điều 5, Quy chế cuộc đấu giá số 153/QC-ĐGVN ngày 19/5/2022 của Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam:

+, Thời gian tổ chức đấu giá (dự kiến): Bắt đầu từ 08h30 ngày 12/6/2022 (Sáng Chủ nhật) 

*, Được điều chỉnh lại thành:

– Tại Mục 5, Thông báo đấu giá số 316/2022/TB-ĐGVN ngày 20/5/2022 của Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam:

+, Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 11/6/2022 (Sáng Thứ 7).

– Tại trang 3, Mục 5.1, Điều 5, Quy chế cuộc đấu giá số 153/QC-ĐGVN ngày 19/5/2022 của Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam:

+, Thời gian tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ 08h30 ngày 11/6/2022 (Sáng Thứ 7) 

Các nội dung khác trên Thông báo đấu giá số 316/2022/TB-ĐGVN ngày 20/5/2022 và Quy chế cuộc đấu giá số 153/QC-ĐGVN ngày 19/5/2022 của Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam không thay đổi.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam để được hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ.

Điện thoại: – Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam: 0243.984.2728./.

 

Hồ sơ 174 suất Hòa Phong (đã nén) tb dieu chinh hoa phong-05232022043933

Thêm bình luận