Chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ lô J16,17,18,19 Đường 5C, khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Tên tài sản đấu giá: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ lô J16,17,18,19 Đường 5C, khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long – phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
 3. Giá khởi điểm: 76.832.392.109 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ tám trăm ba mươi hai triệu ba trăm chín mươi hai nghìn một trăm linh chín đồng )

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm thuế GTGT và các chi phí liên quan đến thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đất thuê và các loại phí, lệ phí, thuế khác với cơ quan nhà nước.

 • Tiền đặt trước: 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng)

–     Bước giá đấu giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng )

 1. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
 2. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8h00 ngày 28/7/2022 đến 16h00 ngày 10/8/2022 (trừ ngày nghỉ) tại địa chỉ VP Công ty – Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise II, KĐT Sài Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội.

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/hồ sơ

 1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký: Tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép hoạt động được thành lập theo quy định của pháp luật, có nhu cầu đầu tư để tiếp tục triển khai thực hiện dự án sản xuất, gia công cơ kim khí theo phương án đã được phê duyệt, đăng ký đấu giá và nộp hồ sơ tham gia tại địa chỉ VP Công ty – Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise II, KĐT Sài Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội, từ 8h00 ngày 28/7/2022 đến  16h00 ngày 10/8/2022.

Các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải chuẩn bị hồ sơ và nộp (02 bộ) gồm có:

+ Giấy đăng ký hoạt động được thành lập theo quy định của pháp luật  có chức năng kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, gia công cơ kim khí hoặc kinh doanh phụ tùng xe máy bằng kim loại có kinh nghiệm hoạt dộng từ 03 năm trở lên;

+ Giấy ủy quyền (bản gốc) và CCCD/CMND của người thực hiện mua/nộp hồ sơ nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Có tài liệu chứng minh có năng lực tài chính tốt, có khả năng huy động vốn như: xác nhận số dư tài khoản thanh toán hoặc cam kết tài trợ vốn của các Tổ chức tín dụng/ Ngân hàng với số tiền ít nhất bằng 61.580.000.000 đồng, để đảm bảo có nguồn vốn thanh toán đủ một lần toàn bộ số tiền nhận chuyển nhượng tài sản.

+ Có Báo cáo tài chính năm gần nhất phản ánh năng lực, kinh nghiệm sản xuất và kinh doanh có lãi trong hoạt động sản xuất, gia công cơ kim khí hoặc kinh doanh phụ tùng xe máy bằng kim loại;

+ Có cam kết đã nghiên cứu kỹ về nguồn gốc tài sản, dự án khi tiếp tục khai thác, thực hiện dự án tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chi Minh theo đúng định hướng đầu tư ban đầu.

+ Có cam kết chủ động liên hệ với Ban Quản lý Khu công nghiệp Lê Minh Xuân và Công cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (nay là Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh nhà Khang phúc) để thực hiện thủ tục liên quan đến chuyển nhượng tài sản, dự án đầu tư và kế thừa quyền thuê lại đất theo quy định. Chịu mọi rủi ro về các khoản chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu đất thuê và tài sản gắn liền trên đất..

+ Có bản phương án xây dựng kế hoạch trong thời hạn ít nhất 5 năm, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất và cam kết sử dụng toàn bộ CBCNV của nhà máy hiện tại với số lao động ít nhất 150 người, đảm bảo việc làm với thu nhập bình quân không thấp hơn hiện tại là 8 triệu đồng/người/tháng, ổn định đời sống cho người lao động, thưc hiện và hoàn thành các thủ tục xin cấp phép liên quan đến các quy định về môi trường và  PCCC…khi hoạt động Sản xuất.

Yêu cầu: Các loại giấy tờ cung cấp là bản sao phải được chứng thực trong vòng 06 tháng (tính đến ngày tổ chức đấu giá).

 1. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 04/8/2022 và ngày 05/8/2022 ( Từ 8h00 đến 11h00).

Tại địa chỉ Lô J16,17,18,19  đường 5C, khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá thực hiện chuyển khoản tiền đặt trước: Từ ngày 10/8/2022 đến ngày 11/8/2022 (Báo có đến 16h00)
 2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 13/8/2022 (dự kiến 15h00) tại địa chỉ giao dịch – Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise II, KĐT Sài Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội.

Trường hợp có thay đổi về thời gian tổ chức đấu giá, Công ty sẽ thông báo đến các khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá được biết, qua hình thức:gọi điện thoại, gửi Email theo thông tin khách hàng đã cung cấp trên đơn đăng ký đấu giá.

 1. Chi tiết xin liên hệ: CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM – địa chỉ giao dịch tại: Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise II, KĐT Sài Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội.  Điện thoại: 024.39842728 .

_ kktldmts-kktl

Quyche KKTL-07282022004253

Thêm bình luận