Đấu giá : Lô VTTB +TSCĐ thanh lý đợt 01 năm 2023 thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty Điện lực Đăk Nông đã được các cấp có thẩm quyền quyết định cho thanh lý.

 1. Tên tài sản đấu giá: Lô VTTB +TSCĐ thanh lý đợt 01 năm 2023
 2. Người có tài sản, nguồn gốc của tài đấu giá: Là các loại VTTB+TSCĐ thanh lý đợt 01 năm 2023 thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty Điện lực Đăk Nông đã được các cấp có thẩm quyền quyết định cho thanh lý.
 3. Giá khởi điểm: (Đã bao gồm thuế GTGT)

+ Lô 01_VTTB thông thường (không chứa Chất thải nguy hại) thanh lý đợt 01 năm 2023 gồm 91 mục: 225.048.013 đồng _(Hai trăm hai mươi lăm triệu, không trăm bốn mươi tám nghìn, không trăm mười ba đồng).

+ Lô 02: VTTB+TSCĐ có chứa CTNH thanh lý đợt 01 năm 2023 gồm 45 mục: 118.430.394 đồng _(Một trăm mười tám triệu, bốn trăm ba mươi nghìn, ba trăm chín mươi tư đồng).

     Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác (nếu có); chịu các loại chi phí tháo dở, bốc xếp, vận chuyển, bảo quản, xử lý môi trường, xử lý tài sản … từ thời điểm bàn giao.

 1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước đấu giá
  • Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đ/01 hồ sơ/01 lô tài sản (Hai trăm nghìn đồng một hồ sơ trên một lô tài sản);
  • Tiền đặt trước đấu giá: + Lô 1: 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng)

+ Lô 2:  23.000.000 đồng (Hai mươi ba triệu đồng)

 1. Hình thức, phương thức đấu giá và bước giá đấu giá:
  • Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến theo phương thức trả giá lên.
  • Bước giá đấu giá cho từng lô tài sản: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng )/01 lô tài sản
 2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện đấu giá thực hiện mua hồ sơ tham gia và nộp hồ sơ đấu giá tại trụ sở Công ty – Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội từ 08h00 ngày 17/5/2023 đến 17h00 ngày 26/5/2023 (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

Khách hàng tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá được niêm yết công khai trên Trang điện tử đấu giá trực tuyến: taichinhqnamqtc.vn và website: daugiavietnam.vn

 1. Điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá trực tuyến: Ngoài các điều kiện theo quy định của pháp luật, khi mua hồ sơ tham gia đấu giá khách hàng phải xuất trình được giấy tờ bản gốc (để đối chiếu) và 02 bộ sao y đã được chứng thực trong thời hạn 06 tháng và đáp ứng được điều kiện sau:

(1) Có chức năng xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phù hợp với tài sản đấu giá (đối với lô 1);

(2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp với tài sản đấu giá; Giấy phép xử lý chất thải nguy hại (đối với lô 2);

+ Giấy phép xử lý chất thải nguy hại phải có các mã quản lý chất thải nguy hại, bao gồm: 16 01 13; 17 03 04, 19 02 05, 19 06 01 (theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022; Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định về quản lý chất thải nguy hại).

+ Giấy phép có địa bàn hoạt động xử lý chất thải nguy hại phù hợp theo quy định, trong giấy phép phải có vùng hoạt động tại khu vực Tây Nguyên.

+ Giấy phép phải còn hiệu lực ít nhất 01 tháng tính từ ngày tổ chức cuộc đấu giá. (Khách hàng phải có cam kết sẽ nhận chuyển giao, vận chuyển, xử lý xong CTNH trước khi giấy phép hết hiệu lực {nếu trúng đấu giá}, khách hàng tự đánh dấu mã CTNH trên bản chứng thực để phục vụ việc đối chiếu bản gốc)

(3) CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc Giấy ủy quyền và CMND/CCCC của người được ủy quyền (trường hợp ủy quyền);

Khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp thêm các giấy tờ sau:

(4) Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu);

(5) Bản cam kết:

+ Cam kết về công suất cho phép Công ty xử lý CTNH cho từng loại, mã CTNH, công suất xử lý CTNH còn lại phải đảm bảo đủ điều kiện tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá;

+ Cam kết việc vận chuyển tài sản có thành phần chứa CTNH từ Kho chứa tài sản đấu giá đến cơ sở lưu giữ, xử lý của người đăng ký tham gia đấu giá phải đảm bảo theo đúng quy định pháp luật về môi trường (nếu có);

+ Cam kết vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại đúng theo quy định và công xuất xử lý của nhà máy còn dư không vượt quá thiết kế;

+ Có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ chứng từ xử lý các chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật. Giao chứng từ chất thải nguy hại cho bên có tài sản đấu giá trong thời gian không quá 06 tháng;

+ Có Phương án xử lý chất thải nguy hại phù hợp với tài sản đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

+ Khách hàng trúng đấu giá phải cung cấp cho bên có tài sản đấu giá Kế hoạch nhận chuyển giao, vận chuyển và Phương án ứng phó, phòng ngừa, xử lý sự cố phát sinh trong quá trình nhận chuyển giao, vận chuyển chất thải nguy hại từ kho của Bên có tài sản về nơi xử lý phù hợp với tài sản đấu giá theo đúng quy định của pháp luật trước khi nhận bàn giao tài sản.

Trường hợp, đơn vị đăng ký tham gia với tư cách đại diện cho một liên danh/liên kết, bắt buộc đơn vị nhận liên danh/liên kết phải có cam kết gửi Công ty Điện lực Đăk Nông về việc vận chuyển, lưu giữ và xử lý CTNH theo quy định của pháp luật và phải hoàn trả chứng từ xử lý CTNH trong vòng 06 tháng.

(6) Chứng từ nộp tiền đặt trước đấu giá; (khách hàng có thể gửi bản chụp chứng từ chuyển tiền vào Email: [email protected])

Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện đăng ký đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại: Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội, hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đến 17h00 ngày 26/5/2023.

Khách hàng liên hệ qua điện thoại để được hướng dẫn hoặc chủ động đăng ký đấu giá trên Trang điện tử đấu giá trực tuyến: taichinhqnamqtc.vn, hạn cuối đăng ký trên Trang điện tử đấu giá trực tuyến đến 17h00 ngày 28/5/2023.

 1. Xem tài sản: Ngày 22/5/2023 và ngày 23/5/2023 (trong giờ hành chính)

Tại kho lưu giữ tài sản thuộc Công ty Điện lực Đăk Nông – tổ 3, Lê Duẩn, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh ĐăkNông

 1. Chuyển khoản tiền đặt trước: Từ ngày 24/5/2023 đến ngày 26/5/2023 (Báo có đến 17h00 ngày 26/5/2023) theo địa chỉ:

Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam

Số tài khoản: 118 002711 832 mở tại Vietinbank – Chi nhánh TP Hà Nội

Nội dung:“Tên khách hàng, nộp tiền đặt trước tài sản của Công ty ĐL Đăk Nông”

 1. Thời gian, địa điểm đấu giá trực tuyến: Ngày 29/5/2023 ( Lô 1: Từ 09h00 đến 10h00; Lô 2: Từ 10h05 đến 11h05) tại Trang điện tử đấu giá trực tuyến: vn.

(Trường hợp bất khả kháng có sự thay đổi về thời gian bắt đầu cuộc đấu giá trực tuyến, Công ty sẽ thông báo kịp thời đến Người có tài sản đấu giá và những người đủ điều kiện đấu giá được biết qua Email hoặc điện thoại khách hàng đã cung cấp trên đơn đăng ký đấu giá hoặc trên tài khoản đấu giá trực tuyến).

 1. Chi tiết xin liên hệ: CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM – Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, Phúc Đồng, Q.Long Biên, TP Hà Nội. Điện thoại: 024.39842728/ 0976 448 446/ Email: [email protected]

Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đến người có tài sản đấu giá theo số điện thoại: 0261.2216.201 – Phòng Kế hoạch & Vật tư, Công ty Điện lực Đăk Nông (Tổ 3, đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông)

Quy chế ĐL Đăk Nông

Danhmuc-daknong

Thêm bình luận