THÔNG BÁO Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên kính mời các Nhà đầu tư có đủ điều kiện theo các quy định pháp luật hiện hành tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

Tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất:

– Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Dị Chế – Địa chỉ: xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

– Đơn vị tổ chức cuộc đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Trụ sở: Số 149A Lê Duẩn, P, Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội – Địa chỉ văn phòng giao dịch: Số 4/A13 Đầm Trấu, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Danh mục thửa đất, hình thức, phương thức đấu giá:

TT Tên dự án Ký hiệu thửa đất đấu giá Diện tích Hình thức ĐG Phương thức ĐG
1 Xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ 106 suất đất từ LK01 đến LK106 Tổng diện tích: 11.587,7 m2; diện tích các thửa từ 98,0 m2 đến 171,3 m2 Đấu giá theo nhóm các thửa đất có cùng giá khởi điểm bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp Phương thức trả giá lên

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a, Thời gian bán, phát hành hồ sơ đấu giá: Từ ngày 09/03/2022 đến ngày 25/03/2022 (giờ hành chính, trừ ngày nghỉ) tại:

– Bộ phận “ một cửa” – Ủy ban nhân dân xã Dị Chế (địa chỉ: xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên)

– Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam (địa chỉ VP: Số 4/A13; KĐT Đầm Trấu, p. Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội)

b, Hồ sơ mời tham gia đấu giá được đăng (để tham khảo) tại:

Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản: http://dgts.moj.gov.vn/;

– Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai 2013.

c,Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá:

Chi tiết tại bảng kê đính kèm Thông báo.

d, Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định.

– Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp chuyển khoản hoặc nộp tiền trực tiếp, cụ thể

+ Đối với khách hàng chuyển khoản: Từ ngày 24/03/2022 đến hết ngày 25/03/2022 (Chi tiết qui định tại Hồ sơ đấu giá tài sản ). Hồ sơ tham gia đấu giá được nộp trực tiếp tại trụ sở UBND xã Dị Chế, hạn cuối vào ngày 25/03/2022 (giờ hành chính).

+ Đối với khách hàng nộp tiền trực tiếp: Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng thu tiền đặt trước tại trụ sở UBND xã Dị Chế vào ngày 25/03/2022 (giờ hành chính).

Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam.

Số Tài khoản: 2410 2010 03465, mở tại: Agribank – Chi nhánh Tiên Lữ

Nội dung: “Tên người đăng ký tham gia đấu giá, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu” nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đối với “số lượng” thửa đất xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ.

Ví dụ: “Nguyễn Văn A(100321456), nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất (02 thửa đất) tại xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ

Lưu ý: Các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc chuyển khoản do khách hàng chịu theo quy định của Ngân hàng. Các khách hàng chuyển khoản phải photo chứng từ chuyển tiền và mang chứng từ gốc để đối chiếu tại thời điểm nộp hồ sơ.

Phương thức nộp hồ sơ:

Người tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá cho tổ chức đấu giá tài sản (Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam) hạn cuối đến ngày 25/03/2022 (giờ hành chính, trừ ngày nghỉ) tại:

– Ủy ban nhân dân xã Dị Chế (xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên).

Thời gian, địa điểm kiểm tra thực địa:

Tại khu đất đấu giá xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên ngày 17/03/2022 và 18/03/2022 (giờ hành chính). Ngoài ra khách hàng có thể chủ động kiểm tra, khảo sát thực địa khu đất đấu giá ngoài thời gian nêu trên.

Thời gian, địa điểm đấu giá:

Thời gian tổ chức đấu giá (dự kiến): 08h30 ngày 27/03/2022 (Sáng Chủ nhật).

Địa điểm (dự kiến): Tại Trường Tiểu học Dị Chế, xã Dị Chế.

Lưu ý:

– Người tham gia cuộc đấu giá PHẢI CÓ Giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước 48h trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.

– Người tham gia cuộc đấu giá phải tuân thủ biện pháp 5K về phòng, chống dịch Covid-19; khai báo y tế; chấp hành nghiêm các quy định của cơ quan có thẩm quyền về công tác phòng chống dịch tại cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tại khu dân cư mới xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

– Phiên đấu giá được tổ chức trong thời điểm dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, mọi thông tin liên quan đến thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức đấu giá đều có thể bị thay đổi hoặc hủy phiên đấu giá để phù hợp với các quy định về phòng chống dịch của các cơ quan chức năng. Trong trường này, tất cả các bên phải chấp hành theo các quy định được ban hành, chấp nhận mọi rủi ro và hoàn trả lại cho nhau khoản tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước đã nộp (căn cứ theo số lượng đơn đăng ký và chứng từ xác định khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng đã nộp) nếu phiên đấu giá không tổ chức được. Tổ chức đấu giá có trách nhiệm đăng tải công khai thông báo liên quan đến việc thay đổi theo quy định của pháp luật.

Trường hợp kết thúc ngày thu hồ sơ, có thông báo tạm dừng tổ chức phiên đấu giá (do các yếu tố khách quan) trước ngày mở cuộc đấu giá, đối với các khách hàng được xác định là đủ điều kiện tham gia đấu giá:

+, Nếu khách hàng tự nguyện để lại khoản tiền đặt trước, hồ sơ của khách hàng sẽ được bảo lưu và Tổ chức đấu giá có trách nhiệm thông báo cụ thể tới từng khách hàng khi có lịch đấu giá mới (bằng điện thoại và tin nhắn sms… theo đúng thông tin khách hàng đã cung cấp trên Đơn đăng ký tham gia đấu giá), khoản tiền đặt trước của khách hàng sẽ không được tính lãi tới thời điểm tổ chức đấu giá lại. Tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm đối với các thông tin do khách hàng cung cấp sai.

+, Nếu khách hàng đã nhận lại khoản tiền đặt trước, khách hàng tự chủ động liên hệ với tổ chức đấu giá để được thông báo về thời gian thu tiền đặt trước và thời gian tổ chức cuộc đấu giá. Đối với các khách hàng không chủ động liên hệ lại, không nộp lại khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá khi có thông báo đấu giá mới, được hiểu là khách hàng không còn nhu cầu tiếp tục đăng ký tham gia đấu giá.

– Trường hợp việc tổ chức bán đấu giá này không thể thực hiện được do các trường hợp bất khả kháng, do Tòa án hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu hoãn, tạm hoãn, ngăn chặn phiên đấu giá, hủy bỏ kết quả đấu giá thành/hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì các bên phải thực hiện theo.

– Khoản tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá chỉ được trả lại trong trường hợp phiên đấu giá không tổ chức được. Không hoàn lại tiền hồ sơ đối với tổ chức, các nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

– Hồ sơ đấu giá tài sản được đăng tải công khai, ĐỀ NGHỊ các khách hàng tham khảo kỹ hồ sơ đấu giá trước khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá tài sản. Đơn vị thực hiện phiên đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp phát sinh do lỗi của khách hàng không tìm hiểu kỹ hồ sơ.

Các hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài tỉnh muốn tham gia đấu giá QSD đất ở tại các vị trí trên có thể tìm hiểu thông tin tại:

 Địa chỉ VP: Số 4/A13 Khu đô thị Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 024.39842728.

<Bấm vào để tải file Quy chế>

Thêm bình luận