Thông báo đấu giá tài sản Điên lực Quảng Trị

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tên tài sản đấu giá: Vật tư thiết bị thanh lý

Người có tài sản, nguồn gốc pháp lý của tải sản đấu giá: Là các loại vật tư thiết bị thu hồi hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, kém mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng của Công ty Điện lực Quảng Trị.

Giá khởi điểm: 1.804.486.250 đồng ( Đã bao gồm VAT)

(Một tỷ tám trăm lẻ bốn triệu bốn trăm tám mươi sáu nghìn hai trăm năm mươi đồng).

Tiền đặt trước đấu giá: 180.000.000 đổng ( Một trăm tám mươi triệu đồng)

Bước giá đấu giá, hình thức và phương thức đấu giá:

Bước giá đấu giá: 5.000.000 đồng;

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến theo phương thức trả giá lên.

Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

Tiếp nhận hồ sơ và thu phí tham gia đấu giá: từ 08h00 ngày 17/3/2022 đến 11h00 ngày 26/3/2022(trừ ngày nghỉ, ngày lễ). Hồ sơ tham gia đấu giá được nộp tại văn phòng Công ty số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Khách hàng tham khảo Quy chế đấu giá trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: www.daugiaviet.vn/ daugiaso5.vn; và website: daugiavietnam.vn;

Điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá: Có giấy ĐKKD ngành nghề phù hợp, có Giấy phép quản lý CTNH có địa bàn hoạt động và mã chất thải phù hợp, bao gồm các mã: 19 02 05; 17 06 02 (giấy phép còn hiệu lực ít nhất 06 tháng kể từ ngày tổ chức đấu giá); Người đến mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải có giấy ủy quyền (nếu không phải là người đại diện theo pháp luật). Khách hàng nộp đủ hồ sơ tiến hành đăng ký tham gia đấu giá trên website đấu giá trực tuyến: daugiaviet.vn, hạn cuối đến 11h00 ngày 26/3/2022 (trừ ngày nghỉ, lễ). Hồ sơ được nộp (02 bộ) là bản chứng thực trong vòng 06 tháng, khách hàng tự đánh dấu mã CTNH trên bản chứng thực để phục vụ đối chiếu với bản gốc. (Công ty chỉ tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá qua bưu điện đối với các hồ sơ đã được đối chiếu bản gốc trước đó)

Xem tài sản: Ngày 21/3/2022 và ngày 22/3/2022 (từ 8h00 đến 11h00) tại kho của Công ty Điện lực Quảng Trị­ – đường Trần Bình Trọng, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Chuyển khoản tiền đặt trước đấu giá: từ ngày 25/3/2022 đến ngày 26/3/2022 (Báo có đến ngày 26/3/2022) theo địa chỉ:

Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam

Số tài khoản: 118 00271 1832 mở tại Vietinbank – CN TP Hà Nội

Nội dung:“Tên đơn vị – nộp tiền đấu giá tài sản của CT Điện lực Quảng Trị

Thời gian, địa điểm đấu giá trực tuyến: tại Trang điện tử đấu giá trực tuyến: daugiaviet.vndaugiaso5.vn

Thời gian bắt đầu từ 09h40 đến 10h40 ngày 29/3/2022

(Trường hợp có sự thay đổi về thời gian bắt đầu cuộc đấu giá trực tuyến, Công ty sẽ thông báo đến các khách hàng đủ điều kiện đấu giá được biết qua Email hoặc điện thoại mà khách hàng đã cung cấp trên đơn đăng ký đấu giá)

Chi tiết xin liên hệ: CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM – văn phòng số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Điện thoại: 024.39842728.

Hotline: 0976 448 446 /Email: [email protected]

<Bấm để tải Quy chế>

Thêm bình luận