Thông báo đấu giá: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý

Thông báo đấu giá 02 lô tài sản là: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý của Tổng công ty Viễn thông Mobifone

Thêm bình luận