Mời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu đất đấu giá thuộc xã Đoàn Đào ( Vị trí 02), huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Mời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu đất đấu giá

thuộc xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

THÔNG BÁO

Mời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu đất đấu giá

thuộc xã Đoàn Đào ( Vị trí 02), huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

+ 02 suất đất ký hiệu số 04,15 tiếp giáp hai mặt đường, đường huyện 82 và đường qui hoạch rộng 13,5m ( bao gồm cả vỉa hè).  Giá khởi điểm là: 3.500.000 đồng/m2

+ 01 suất đất ký hiệu số 30 tiếp giáp hai mặt đường, đường huyện 82 và đường qui hoạch rộng 10,3m (bao gồm cả vỉa hè). Giá khởi điểm là: 3.500.000 đồng/m2

+ 17 suất đất ký hiệu từ số 01 đến số 03, từ số 16 đến 29 tiếp giáp một mặt đường huyện 82 .Giá khởi điểm là: 3.000.000 đồng/m2

+ 01 suất đất ký hiệu số 33 tiếp giáp hai mặt đường qui hoạch rộng 13,5m và trên 7,5m (bao gồm cả vỉa hè) .Giá khởi điểm là: 3.000.000 đồng/m2

+ 02 suất đất ký hiệu số 46,47 tiếp giáp hai mặt đường qui hoạch rộng 13,5m (bao gồm cả vỉa hè) .Giá khởi điểm là: 3.000.000 đồng/m2

+ 01 suất đất ký hiệu số 62 tiếp giáp hai mặt đường qui hoạch rộng 13,5m và dưới 7,5m (bao gồm cả vỉa hè) .Giá khởi điểm là: 2.700.000 đồng/m2

+ 36 suất đất ký hiệu từ số 05 đến số 14; từ số 34 đến số 45; từ số 48 đến số 61 tiếp giáp một mặt đường qui hoạch rộng 13,5m  (bao gồm cả vỉa hè) .Giá khởi điểm là: 2.500.000 đồng/m2

+ 02 suất đất ký hiệu số 31,32 tiếp giáp hai mặt đường qui hoạch rộng trên 7,5m (bao gồm cả vỉa hè) .Giá khởi điểm là: 2.500.000 đồng/m2

–  Bước giá đấu giá áp dụng chung cho toàn bộ 62 suất đất đấu giá là: 100.000 đồng/m2

–  Tiền đặt trước áp dụng chung cho toàn bộ 62 suất đất đấu giá là: 30.000.000 đồng/ hồ sơ

–  Tiền phí hồ sơ mời đấu giá là: 200.000 đồng/hồ sơ

1. Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá: Từ ngày 10/10/2017 đến ngày 01/11/2017 (giờ hành chính, trừ thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ) tại phòng Tài chính xã Đoàn Đào

2. Thời gian tổ chức thăm thực địa: Ngày 20/10/2017 (khách hàng có thể chủ động đi thăm thực địa ngoài thời gian qui định trên)

3. Thời gian nộp hồ sơ dự đấu giá và tiền đặt trước: Từ ngày 31/10/2017 đến ngày 01/11/2017 (giờ hành chính, trừ thứ 7, chủ nhật) tại Phòng tài chính xã Đoàn Đào

4. Thời gian xét duyệt điều kiện hồ sơ  khách hàng đấu giá:  Ngày 02/11/2017

5. Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 04/11/2017 (Thứ 7)

          6.  Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Đoàn Đào

          7. Liên hệ: UBND xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, Điện thoại: 02213 854 058.

Công ty CP Đấu giá Việt Nam -Số 4/A13 Đầm Trấu, HBT, Hà Nội. ĐT: 024.39842728./.

CÔNG TY CP ĐẤU GIÁ VIỆT NAM

Thêm bình luận