Đấu giá QSD 175 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

THÔNG BÁO

Mời đấu giá quyền sử dụng 175 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại

xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam phối hợp cùng Phòng Tài chính – Kế hoạch Thị xã Mỹ Hào thông báo mời đấu giá: Quyền sử dụng 175 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên” đến các hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo qui định pháp luật tham gia đấu giá.

-Tổng diện tích khu đất đấu giá: 15.727,5 m2, bao gồm 175 suất đất, trong đó:

+, Giá khởi điểm: 16.000.000 đ/m2 có 02 suất đất có ký hiệu: LK01- 11; LK02- 01

+, Giá khởi điểm: 14.000.000 đ/m2 có 06 suất đất có ký hiệu: LK01- 14; LK02- 30; LK03- 01;

LK03- 06; LK04- 08; LK04- 13

+, Giá khởi điểm: 13.500.000 đ/m2 có 05 suất đất có ký hiệu: LK02- 15; LK05- 12; LK06- 07;

LK08- 01; LK09- 24

+, Giá khởi điểm: 13.000.000 đ/m2 có 03 suất đất có ký hiệu: LK02- 06 (XA); LK03- 01 (XA);

LK03- 19

+, Giá khởi điểm: 12.500.000 đ/m2 có 05 suất đất có ký hiệu: LK02- 16 (XA); LK03- 12 (XA);

LK04- 20; LK05- 01; LK06- 01

+, Giá khởi điểm: 12.000.000 đ/m2 có 29 suất đất có ký hiệu: LK01- 02 (XA); LK01- 09 (XA);

LK01- 09; LK01- 10; LK01- 12; LK01- 13; LK02- 02 đến LK02- 10; LK02- 28; LK02- 29; từ LK03- 02 đến LK03- 05; LK04- 09; LK04- 10; LK04- 12; LK05- 09; LK05- 10; LK05- 11; LK08- 12; LK09- 13

+, Giá khởi điểm: 11.000.000 đ/m2 có 35 suất đất có ký hiệu: LK02- 18 (XA); LK03- 09 (XA);

LK03-10(XA); từ LK03- 20 đến LK03- 30; LK04- 19; LK05- 02; LK05- 04; LK05- 06; từ           LK06- 02 đến LK06- 06; từ LK08- 02 đến LK08- 11; LK09- 18; LK09- 21

 +, Giá khởi điểm: 9.000.000 đ/m2 có 08 suất đất có ký hiệu: LK02- 16; LK03- 18; LK06- 08; LK07- 01; LK07- 28; LK08- 24; BT10- 01; BT10- 12

+ Giá khởi điểm: 8.500.000 đ/m2 có 05 suất đất có ký hiệu: LK02- 15 (XA); LK06- 14; LK07- 14; LK07- 15; LK08- 13

+, Giá khởi điểm: 8.000.000 đ/m2 có 64 suất đất có ký hiệu: LK01- 22 (XA); LK01- 23 (XA);

LK01- 25 (XA); LK02- 02 (XA); LK02- 04 (XA); LK03- 02 (XA); LK03- 03 (XA); LK03- 14 (XA); từ LK02- 17 đến LK02- 27; LK03- 07 đến LK03- 17; từ LK06- 09 đến LK06- 13; từ LK07- 02 đến LK07- 13; từ LK08- 14 đến LK08- 23; LK09- 06; BT10- 02; BT10- 10; BT10- 11; LK11- 06; LK11- 16; LK11- 17

+, Giá khởi điểm: 7.500.000 đ/m2 có 12 suất đất có ký hiệu: từ LK07- 16 đến LK07- 27

+, Giá khởi điểm: 6.700.000 đ/m2 có 01 suất đất có ký hiệu: CLE-01

– Tiền phí hồ sơ mời đấu giá là: 500.000 đ/hồ sơ_( Năm trăm nghìn đồng  một hồ sơ)

– Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 100.000.000 đ/ hồ sơ (Một trăm triệu đồng một hồ sơ đăng ký)  

Bước giá đấu giá áp dụng chung cho toàn bộ 175 suất đất đưa ra đấu giá là: 100.000 đồng/m2 (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng trên một mét vuông đất)

  1. 1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 28/04/2021 đến ngày 27/05/2021 (giờ hành chính, trừ ngày nghỉ) tại Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Hòa Phong hoặc Văn phòng Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam – số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
  2. 2. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá công khai, trực tiếp bằng bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
  3. 3. Thời gian thăm thực địa: từ ngày 10/5/2021 đến ngày 11/5/2021 (khách hàng có thể chủ động đi thăm thực địa ngoài thời gian qui định trên)
  4. 4. Thời gian thu tiền đặt trước: Nộp chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp, cụ thể như sau:

– Đối với khách hàng chuyển khoản: Thực hiện chuyển khoản từ ngày 26/05/2021 đến hết ngày 27/05/2021 (Thông tin chuyển khoản qui định tại Hồ sơ mời đấu giá ). Các khách hàng chuyển khoản phải photo chứng từ chuyển tiền và mang chứng từ gốc để đối chiếu tại thời điểm nộp hồ sơ. Hồ sơ dự đấu giá được nộp trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Hòa Phong, hạn cuối vào ngày 27/05/2021 (giờ hành chính).

– Đối với khách hàng nộp trực tiếp: Công ty Đấu giá Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng thu tiền đặt trước tại Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Hòa Phong vào ngày 27/05/2021 (giờ hành chính).

  1. 5. Thời gian xét duyệt điều kiện hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá: 28/05/2021
  2. 6. Thời gian tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 29/05/2021 (Thứ 7)
  3. 7. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Hòa Phong
  4. 8. Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký: Các hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài tỉnh muốn tham gia đấu giá QSD đất ở tại các vị trí trên có thể tìm hiểu thông tin và trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá, tại:

– Ủy ban nhân dân xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

-Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam, Địa chỉ: Số 4/A13 Khu đô thị Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; ĐT: 024.39842728.

Hình ảnh khu đất tại <Link>

Thêm bình luận